(Poistunut julkaisusta)

Johtava asiantuntija, HR- ja hallintojuridiikka
Ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.11.2020

Johtava asiantuntija, HR- ja hallintojuridiikka

 

Haemme ympäristöministeriön hallinto- ja kansainväliset asiat –tulosalueelle johtavaa asiantuntijaa henkilöstöhallinnon ja yleishallinnon juridisiin valmistelu- ja esittelytehtäviin vakituiseen virkaan 1.1.2021 lukien.

 

Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa asioista, jotka koskevat hallinnon kehittämistä, hallinnonalan ohjausta, toiminnan ja talouden suunnittelua ja ohjausta sekä henkilöstövoimavarojen suunnittelua ja ohjausta. Tulosalue vastaa myös hallinnonalan ohjauksen yhteensovittamisesta, kehittämisestä ja ohjauksen yhtenäisyydestä yhteistyössä kansliapäällikön sekä osastojen ja tulosalueiden kanssa.

 

Johtavana asiantuntijana vastuullesi kuuluu ministeriön henkilöstöhallinnon vaativat juridiset asiantuntijatehtävät (mm. palvelussuhde-, nimitys- ja palkkausjärjestelmäasiat) ja toimit työnantaja-virkamiehenä. Lisäksi hoidat muita juridisia valmistelu- ja selvitystehtäviä mm. yleishallinnon ja tietosuojan osalta. Johtavana asiantuntijana osallistut myös HR:n kehittämishankkeisiin. Virka on uusi ja tehtävät tarkentuvat valittavan henkilön kokemuksen mukaan.

 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää oikeustieteen maisterin tutkintoa, perehtyneisyyttä viran tehtäväalueeseen, suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta vaativista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä erityisesti HR-juridiikan osalta, kykyä kokonaisvaltaiseen ja ratkaisuhakuiseen asioiden tarkasteluun, valmiutta nopeatempoiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä englannin kielen taitoa.

 

Viran palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 14a tai 15 mukaisesti: tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on siten noin 4770 tai 5038 euroa kuukaudessa.

 

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

 

Virkaa hakeneiden nimet ovat julkisia. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Haastattelut pidetään 8.12.2020. Saatamme hyödyntää rekrytoinnissa videohaastattelua.

 

Edut:

Meillä on uuden oppimista tukeva kulttuuri ja mahdollisuus monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Käytössämme on liukuva työaika sekä joustavat etätyökäytännöt. Käytössämme on liikunta- ja kulttuurietu, lounasruokaetu sekä kattava työterveyshuolto.

 

Ympäristöministeriölle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2020 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta. joka löytyy internet-osoitteesta www.valtiolle.fi. Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon, jonka postiosoite on PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjaamon asiakaspalvelu toimii osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI. Hakemuksia ei palauteta.