(Poistunut julkaisusta)

Johtava asiantuntija, grant writer
Luonnonvarakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Tehtävän kuvaus

Johtavan asiantuntijan tehtävänä on parantaa Luken koordinoimien tutkimus- ja innovaatiorahoitushakemusten laatua. Hän varmistaa, että hakemus vastaa rahoitusohjelman tavoitteisiin, odotettuun vaikuttavuuteen sekä relevantteihin EUpolitiikkakysymyksiin, neuvoo työpakettien ja konsortion rakentamisessa, kirjoittaa hakemuksen ei-tieteelliset osiot sekä muokkaa hakemusta niin, että se on johdonmukainen, yhtenäinen ja selkeä. Lisäksi hän hoitaa tarvittaessa hakemuksen hallinnollisen koordinaation. Tehtävä painottuu kansainväliseen rahoitukseen, erityisesti EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan. Johtava asiantuntija työskentelee sekä yksittäisissä hakemusvalmisteluissa että vetää hakemusten kirjoittamisen työpajoja tutkijoille. Tehtävät sisältävät myös rahoitusmahdollisuuksien kartoitusta ja hakemusvalmistelun työkalujen kehittämistä. Johtava asiantuntija kuuluu Luken tutkimusrahoitustiimiin, jossa hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden tutkimusrahoituksen asiantuntijoiden, projektiviestijän sekä hyödyntämisasiantuntijan kanssa.

 

Hakijalta odotamme

- Vankkaa kokemusta tutkimus- ja innovaatiorahoituksen hakemisesta, erityisesti EU:n puiteohjelmat 

- Sujuvaa/äidinkielen tasoista englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa

- Erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, erinomaisia tiimityöskentelytaitoja

- Erinomaisia kirjoittamistaitoja ja kokemusta teknisestä kirjoittamisesta, hakemusten kirjoittamisesta tai muusta kirjoitustyöstä

- EU:n Horisontti 2020-ohjelman hyvää tuntemusta

- Tutkimusympäristön tuntemusta

- Innostavaa ja rohkeaa työskentelyotetta

Lisäksi arvostamme tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta ja kokemusta EU-hakemusten arvioitsijana toimimisesta.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.8.2018
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2020

Koeaika: 4 kuukautta
Määräaikaisuuden peruste: Työn luonne


Hakeminen ja hakuaika

Hakuaika päättyy keskiviikkona 30.5. klo 16.00.

Voit hakea tehtävää sähköisesti valtiolle.fi-sivulta tai toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID 30-267-2018. Hakemuksia ei palauteta.

Luonnonvarakeskuksen kirjaamo
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki


Palkkaukseen liittyvät tiedot
Palkkaus määritetään henkilön valinnan yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat
Eeva Karjalainen
Johtava asiantuntija, tutkimusrahoitus
+358 29 532 2146
eeva.karjalainen@luke.fi

Laura Kitti
Päällikkö, projektikeskus
+358 29 532 2184
laura.kitti@luke.fi


Työpaikan tiedot
Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
tai
Luonnonvarakeskus
Paavo Havaksen tie 3
90014 Oulun yliopisto
tai
Luonnonvarakeskus
Tietotie 4
31600 Jokioinen
tai
Luonnonvarakeskus
Yliopistokatu 6
80100 Joensuu