(Poistunut julkaisusta)

Johtava asiantuntija / erityisasiantuntija / asiantuntija (3 virkaa)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019

Kilpailuvalvonta tutkii ja vie oikeuteen kartelleja ja muita kilpailunrajoituksia. Tavoitteena on varmistaa, että markkinat toimivat kuluttajien ja kansantalouden eduksi.

Asiantuntija tutkii kansantaloudellisesti merkittäviä yrityskauppoja ja kilpailunrajoituksia. Tehtävät ovat haastavia ja mielenkiintoisia. Asiantuntijalle on tarjolla osaavien ja motivoituneiden kollegojen tuki. Työtä tehdään yhteistyössä EU:n komission ja muiden EU-maiden kilpailuviranomaisten kanssa.

Hakijalta odotamme: Parhaan koulutustaustan tehtävien menestykselliseen hoitamiseen antaa esimerkiksi oikeus- tai taloustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys kilpailuoikeuteen tai kilpailun taloustieteeseen. Koska työ sisältää kansainvälistä yhteistyötä, hyvä englannin kielen taito on välttämätön. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä uusien asioiden nopeaan omaksumiseen.

Palkkauksen peruste: Tehtävät on sijoitettu viraston palkkausjärjestelmään vaativuustasoille 7 - 9 (2976,77 / 3249,17 / 3626,96 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän vaativuustaso määritellään valittavan henkilön koulutuksen ja työkokemuksen mukaan.

Virasto voi täyttää virat aluksi koeajaksi, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi (ID-numero 32-101-2019). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi viraston osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.