(Poistunut julkaisusta)

Johtava asiantuntija, Energian tukkumarkkinoiden valvonta (REMIT)
Energiavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.3.2018

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Energiaviraston visiona on vuonna 2022 olla kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen. Energiavirasto haluaa olla jatkuvasti kehittyvä, toimintatavoiltaan edistyksellinen ja asiakaslähtöinen viranomainen. Virasto haluaa olla myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa tulee olla merkittävä.

Työtehtävät

Markkinavalvonta -tiimin johtavana asiantuntijana vastuullasi on sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden eheyden ja läpinäkyvyyden valvontaan liittyvien tehtävien hoitaminen sekä valvonnan organisointi ja kehittäminen. Toimit tutkinnanjohtajana markkina- ja sisäpiiritiedon julkaisuvelvoitteisiin sekä sisäpiirikaupan ja markkinamanipulaation kieltoihin liittyvien rikkomusten tutkinnoissa ja koordinoit niitä koskevien viraston päätösten valmistelua. Tiiminvetäjänä ohjaat ja tuet tiimin asiantuntijoita sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden valvonnassa ja valvonnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Toimit myös itse asiantuntijana energian tukkumarkkinoiden valvontaan liittyvissä asioissa sekä osallistut valvontaan ja sen kehittämistä koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön.

 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää (oikeustieteellinen, kansantaloustieteellinen tai tekninen) korkeakoulututkintoa sekä aiempaa työkokemusta kaupankäynnistä energian tukkumarkkinoilla tai arvopaperimarkkinoilla, energia- tai arvopaperimarkkinoiden tai kilpailuvalvonnasta tai näitä koskevasta tieteellisestä tutkimuksesta.

Tehtävän hoitamisessa sinulta tarvitaan sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden teoreettista ja käytännön toiminnan sekä REMIT-asetuksen ja siihen liittyvien ohjeiden erittäin hyvää tuntemusta. Odotamme sinulta myös kansallisen ja eurooppalaisen sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännön, kilpailuoikeuden sekä rahoitusmarkkinasäädösten tuntemusta.

Odotamme sinulta paineensietokykyä, aktiivista ja analyyttistä työskentelyotetta sekä hyviä organisointi- ja neuvottelutaitoja. Kykenet myös ohjaamaan ja kannustamaan pienen tiimin muita asiantuntijoita. Virkaa täytettäessä arvostamme myös käytännössä osoitettua hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa sekä tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossamme tarvittavia tiimityöskentelytaitoja. Lisäksi arvostamme avoimuutta, reiluutta, olennaiseen keskittymistä ja yhteisen hyvän puolesta toimimista.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   19.3.2018 12:00

ID:   32-121-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Energiaviraston kirjaamo
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  Virka sijoittuu Energiaviraston palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 9, jolloin peruspalkka on 3978 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, jonka määrä on enintään 45 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

Antti Paananen Johtaja p.029 5050 013

etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja: Energiaviraston kotisivut

Tehtävään sisältyy jonkin verran matkustusta.