(Poistunut julkaisusta)

Johtamisen ja esimiestyön kouluttaja
Hyria koulutus Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2018

Hyria koulutus toteuttaa Hyvinkään-Riihimäen alueella opiskelijoiden tarpeita palvelevaa ammatillista koulutusta ja työelämän kehitystä palvelevaa toimintaa. Haluamme olla ammatillisen koulutuksen arvostetuin edelläkävijä ja vahva alueellinen vaikuttaja. Tervetuloa joukkoomme.

Haemme johtamisen ja esimiestyön kouluttajaa nykyisen kouluttajan siirtyessä uusiin haasteisiin Hyriassa.

Kouluttajan tehtäviin sisältyy:

- koulutus ja ohjaaminen johtamisen ja esimiestyön tutkinnoissa sekä yrityksille räätälöidyissä koulutuksissa ja kehittämishankkeissa
- vastuukouluttajan tehtävät yrityskohtaisissa koulutushankkeissa ja sovituissa ryhmissä
- koulutusten suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä johtamisen ja liiketalouden tiimien kanssa
- koulutusprosessin hallinnointiin liittyvät tehtävät
- näyttötutkintojen arviointitehtävät

Kouluttajalta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä, kokemusta esimies- ja johtamistehtävistä sekä työelämän kehittämisestä/konsultoinnista. Pidämme tärkeänä kokemusta johtamisen ja yrityskoulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hyviä kouluttajavalmiuksia joillakin seuraavista johtamisen alueista: johtajuus, strateginen liiketoiminnan kehittäminen, tuottavuus, tuotteistus ja palvelumuotoilu, prosessit.

Eduksi luetaan erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä aktiivinen ja asiakaslähtöinen ote oman työn kehittämiseen. Lisäksi arvostamme Coach-pätevyyttä sekä kokemusta näyttötutkinnoista.

Tehtävä on määräaikainen (1.3.2018 - 31.12.2019). Kelpoisuusehdot tehtävään määräytyvät asetuksen (A14.12.1998/986) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Palkkaus määräytyy ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain (Laki 504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.