Johtajahammaslääkäri
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2020

Tehtävän kuvaus

Haluatko olla mukana toteuttamassa visiotamme maailman toimivimmasta suun terveydenhuollosta?

Haemme Helsingin suun terveydenhuoltoon tulevaisuuden johtajaa ja osallistavaa uudistajaa johtajahammaslääkärin virkaan 2.1.2021alkaen.

Johtajahammaslääkärinä vastaat suun terveydenhuollon strategisesta johtamisesta
sekä toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisesta osana Helsingin
kaupunkistrategiaa. Tukenasi toimivat suun terveydenhuollon johtotiimi sekä
lähi- ja keskitettyjen palvelujen johtotiimit. Toimit johtavan ylihoitajan ja johtavien
ylihammaslääkärien välittömänä esihenkilönä.

Viran hoitaminen edellyttää sinulta kykyä strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen,
vahvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemista, talousosaamista, kehittämisosaamista sekä intoa osallistua palvelujen uudistamiseen. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä tiimityö-, neuvottelu- sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä osallistaa ja motivoida johto- ja esihenkilötiimejä sekä henkilökuntaa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.

Helsingin suun terveydenhuolto koostuu lähipalveluista ja keskitetyistä palveluista, vakansseja on 653. Oman toiminnan lisäksi palveluja tuotetaan ostopalveluina ja palvelusetelitoimintana. Budjetti tälle vuodelle on 67,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 toteutui yhteensä noin 500 000 käyntiä omassa toiminnassa, ostopalveluissa ja palvelusetelitoiminnassa (ostopalvelut ja palveluseteli 14 % budjetista). Toimintaa ja henkilöstöä johdetaan moniammatillisissa johto- ja esihenkilötiimeissä kerroksittaisen johtamismallin mukaisesti.

Tällä hetkellä lähipalvelut jakautuvat seitsemään hoitolaryhmään, jotka käsittävät 29 hammashoitolaa sekä yhden liikkuvan hoitoyksikön. Lisäksi lähipalveluihin kuuluvat keskitetty ajanvaraus, liikkuvat palvelut ja terveyden edistämisen tiimi. Keskitettyihin palveluihin kuuluvat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erikoishammaslääkäritasoinen suun erikoishoidon yksikkö, ostopalvelut ja keskitetty suun terveydenhuollon päivystys.

Suun terveydenhuolto tulee toimimaan vuonna 2021 uudenlaisesti organisoituneena. Hoitolaryhmät rakennetaan pohjautumaan Helsingin sote-toimialan terveys- ja hyvinvointikeskus-rakenteeseen, ja palvelustrategiaa tarkennetaan erilaisten asiakassegmenttien ja palvelutarpeiden perusteella. Oikomishoitoa uudistetaan luomalla oikomishoidon tarpeeseen pohjautuva kaupunkitasoinen mitoitus ja yhtenäiset, moniammatilliset toimintamallit. Vuonna 2021 valmistuu Helsingin kaupungin, HUS:n sekä Helsingin yliopiston yhteinen Suu- ja Hammaskeskus (Haartmaninkatu 1), joka mahdollistaa asiakaslähtöiset, potilaiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroivat hoitopolut sekä luo ainutlaatuisen hammaslääketieteen koulutus-, tutkimus- ja palvelukokonaisuuden. Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön huhtikuussa 2021.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialla on meneillään laaja palvelujen uudistus vuoteen 2030. Johtajahammaslääkäri vastaa osaltaan terveys- ja hyvinvointikeskus-, seniorikeskus- ja perhekeskustoimintamallien kehittämisestä ja johtamisesta. Näiden kaikkien toimintojen uudistamisen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä hoito- ja palveluprosesseja kustannustehokkaasti henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtien.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-257-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja erikoishammaslääkärin tutkinto sekä riittävä koulutus ja kokemus suun terveydenhuollon hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Sopimusala

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtava ylihoitaja Riitta Saarela p. 09 310 48041, riitta.saarela@hel.fi tai terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481 leena.turpeinen@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot