(Poistunut julkaisusta)

Johtaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2020

Tehtävän kuvaus

Ruoka-apu ja hävikkiruokaterminaali on uusi vakituinen toiminta Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa. Toiminnan tavoitteena on pitää huolta siitä, että ruoka-apua on tarjolla sitä tarvitseville, parantaa ruoka-apuverkoston toimintaa, lisätä ekologisuutta, tukea työllistymistä ja vahvistaa ihmisten omaa toimijuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vakinaisen toiminnan kivijalka on hävikkiruokaterminaali ja sen ylläpito vakituisena toimintana. Yhteistyökumppanina toiminnassa on Helsingin seurakuntayhtymä. Lisäksi yhteistyötä tehdään pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen, elintarviketeollisuuden ja kaupan kanssa.

Johtajan tehtävänä on ruoka-avun ja hävikkiterminaalin toiminnan ja talouden johtaminen. Johtaja toimii sekä ruoka-avun sosiaaliohjauksen, että terminaalin kuljetuksen ja logistiikan henkilöstön esihenkilönä. Tehtävään sisältyy myös muun henkilöstön rekrytointi ja palkkaus. Johtaja vastaa myös kaikkien muiden ruoka-aputoimijoiden verkostoyhteistyöstä ja ruoka-apu toiminnan yhteiskehittämisestä sekä pääkaupunkiseudulla että valtakunnallisesti.

Johtajan tehtävänä on tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Johtaja vastaa ruoka-avun ja hävikkiterminaalin arvojohtamisesta. Ruoka-aputoiminta on valtakunnallisesti kehittyvä toiminta, joka herättää mielenkiintoa laaja-alaisesti. Johtaja on ruoka-avun ja hävikkiruokraterminaalin kaupunkitasoinen asiantuntija, joka vastaa verkostojen rakentamisesta ja mediasuhteista.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut sekä tarvittaessa myös edullisen työsuhdeasunnon.

Kelpoisuusehdot:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsinkielen tyydyttävä taito

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Työ edellyttää, että osaat johtaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia, omaat hyvät yhteistyötaidot, kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja pystyt luomaan hyvää henkeä projektin kehittämisverkostoon. Projektin johtaminen edellyttää kykyä systemaattiseen työskentelyyn.

Kokemuksen projektitehtävistä. Sosiaalialan, hävikkiruuan, logistiikan tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja p. 050 544 3734 Anne Qvist, aikuissosiaalityön päällikkö, pohjoinen p. 050 434 5978

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi