(Poistunut julkaisusta)

Johtaja
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 350 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Perustamme uuden osaston ja etsimme sille johtajaa. Osaston tehtävänä on huolehtia Säteilyturvakeskuksen varautumisesta säteilyvaaraan ja muihin STUKia koskeviin poikkeaviin tapahtumiin, viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista sekä kansainvälisistä asiantuntijapalveluista. Uusi osasto tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien STUKin osastojen kanssa. Johdat osastoa pääjohtajan suorassa alaisuudessa valmiudesta, viestinnästä ja asiantuntijapalveluista vastaavien päälliköiden sekä asiantuntijoiden tukemana.

Tehtävän kuvaus

Tehtävänäsi on uuden osaston toiminnan käynnistäminen, johtaminen ja toiminnan suunnittelu sekä yhteyksien luominen ja ylläpitäminen osaston toiminnan ja tavoitteiden kannalta keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöorganisaatioihin. Vastaat osaston vastuulla olevien tehtävien ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan ja resurssien kehittämisestä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään valinnassa otetaan huomioon johtajan viran kelpoisuusvaatimukset: ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys osaston vastuualueen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Odotamme sinulta käytännössä osoitettua mahdollistavaa, valmentavaa, ratkaisuhakuista ja myönteistä johtamistapaa. Kykenet strategiseen johtamiseen ja olet visionääri. Hallitset kokonaisuuksia ja työskentely moniulotteisessa toimintaympäristössä on sinulle tuttua.

Tehtävän hoidossa edesauttaa käytännön kokemus osaston vastuualueen tehtävistä ja ymmärrys viranomaistoiminnasta sekä kokemus matriisitoimintojen johtamisesta ja verkostoissa toimimisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää halua ja valmiutta osaston toiminnan, henkilöstön ja itsensä kehittämiseen.

Tehtäviin liittyy monipuolista kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, joten arvostamme esiintymiskokemusta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kansainvälisessä yhteistyössä on kyettävä käyttämään englantia työkielenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020 Tehtävä alkaa 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Henkilö nimitetään ylitarkastajan vakituiseen virkaan ja määrätään osaston johtajan tehtävään määräajaksi STUKin nykyisen strategiakauden loppuun 31.12.2022 saakka.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.10.2019 16:15
ID: 33-398-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Johtajan tehtävässä palkkaus on euromääräinen. Hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa.

Edut

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Onnelliset virkamiehet luovat parhaan viraston, jossa osaaminen ja tuloksellisuus ovat kohdallaan. Hyvinvoivalla henkilöstöllä, korkeatasoisella osaamisella ja hyvällä tuloksellisuudella mahdollistamme säteilyturvallisen Suomen.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Petteri Tiippana Pääjohtaja 09-7598 8200

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme