(Poistunut julkaisusta)

Johtaja
Finanssivalvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2018

Toimintaympäristömme elää ja kehittyy digitalisaation tuodessa finanssisektorille uusia toimijoita ja haastaessa nykyisten toimijoiden liiketoimintamalleja. Euroalueen yhteinen pankkivalvonta tuo valvontatyöhön eurooppalaisen ulottuvuuden, ja lisääntyvä sääntely finanssisektorilla tuo uusia valvontatehtäviä.

Haemme viisivuotiseksi toimikaudeksi

JOHTAJAA

vastaamaan Finanssivalvonnan tehtävien tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Johtajan tehtävät on tarkemmin lueteltu Finanssivalvonnasta annetun lain 12 §:ssä.

Kelpoisuusehtoina virkaan on  

  • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  • hyvä perehtyneisyys finanssimarkkinoihin
  • käytännössä osoitettu johtamistaito.

Lisäksi odotamme johtajalta erinomaista yhteistyökykyä ja ratkaisulähtöistä lähestymistapaa kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä kykyä hahmottaa strategisesti tärkeiden muutosten vaikutuksia finanssimarkkinoihin ja Finanssivalvonnan toimintaan. Erityistä painoarvoa annamme finanssialan tai julkishallinnon asiantuntijaorganisaatioissa hankitulle johtamiskokemukselle sekä finanssialan sektoreiden, infrastruktuurin, toimintatapojen ja lainalaisuuksien tuntemukselle.

Hakuohjeet löytyvät osoitteesta fiva.fi/rekry. Tehtävän palkkaus ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaisesti.

Finanssivalvonnan johtokunnalle osoitettu hakemus ja ansioluettelo pyyde­tään toimittamaan verkkosivuston fiva.fi/rekry kautta viimeistään sunnuntaina 14.10.2018.

Hakemusta, joka ei ole saapunut määräaikaan mennessä, ei oteta huomioon. Hakijoiden nimet ovat julkisia, kun hakemus on saapunut Finanssivalvontaan.

Nimitettäväksi esitettävältä pyydetään ennen virkaan nimittämistä Finanssivalvonnasta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu selvitys mm. elinkeinotoiminnasta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa viranhoitoedellytyksiä.

Tiedusteluihin vastaavat Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen, puhelin 09 183 2007 ja johtokunnan sihteeri Pirjo Kyyrönen, puhelin 09 183 5280.

Annonsen på svenska kan läsas på Finansinspektionens webbplats Finansinspektionen.fi