(Poistunut julkaisusta)

Johtaja, Oulun Digi -liikelaitos
Oulun kaupunki, Oulun Digi

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.12.2019

Oulun kaupunki etsii osaavaa, muutoskykyistä ja innostavaa

Johtajaa

kehittämään ja johtamaan digitaalista Oulua.

Tehtävänäsi on johtaa Oulun Digi -liikelaitoksen toimintaa ja taloutta kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. Oulun Digi -liikelaitos vastaa Oulun kaupungin digitalisointiohjelmasta ja sen toteuttamisesta sekä ICT-palveluiden järjestämisestä Oulun kaupungissa. Liikelaitos johtaa kaupunkilaajuisia digitaalisen kehittämisen hankkeita yhdessä kaupunkikonsernin yksiköiden kanssa. Lisäksi se tukee kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista yhdessä sidosryhmien kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kielitaito. Lisäksi edellytämme kokemusta tietohallinnon ja/tai sähköisten palveluiden kehittämisestä, tuloksellisesta johtamisesta ja hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä johtaa muutos- ja kehittämisprosesseja.

Olet ammattilainen, joka tavoitteellisesti johtaa kaupunkiorganisaation digitalisaation kehittämistä, rakentaa yhteistyössä muun johdon kanssa strategiaa tukevaa johtamisjärjestelmää ja tukee toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Olet oma-aloitteinen, organisointikykyinen ja tulet erinomaisesti toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Tarjoamme sinulle vahvojen asiantuntijoiden ja osaajien yhteisön, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää organisaatiomme toimintamalleja. Johtajana olet kaupungin johtoryhmän jäsen osallistuen aktiivisesti koko kaupunkiorganisaation kehittämiseen.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12061/2019. Hakemukset on toimitettava 19.12.2019 klo 15.00 mennessä.