(Poistunut julkaisusta)

Johtaja, Mahdollistajapalvelut
Opetushallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Organisaation esittely

Opetushallituksen tehtävänä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista, hoitaa näihin liittyvät palvelu- ja hallintotehtävät sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita. Opetushallitus edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla.

Tehtävän kuvaus

Opetushallituksen organisoituminen perustuu toiminnan vaikuttavuuteen tähtääviin päätoimintoihin: Asiakkuudet, Oppiminen ja kansainvälistyminen, Vaikuttavuus, Mahdollistajapalvelut, Tieto ja Kokonaisjohtaminen.

Mahdollistajapalvelut-päätoiminnon johtajan vastuulla ovat hallinto- ja henkilöstöasiat sekä talous- ja suunnitteluasiat, ulkoisen ja sisäisen tulosohjauksen ja -sopimusten koordinointi (ml. valtion oppilaitokset) sekä toistaiseksi ulkoistetun sisäisen tarkastuksen toimintojen koordinointi pääjohtajan toimeksiantojen mukaisesti.

Mahdollistajapalvelujen vastuulla on parhaillaan useita merkittäviä viraston toiminnan uudistamiseen liittyviä tehtäväkokonaisuuksia. Opetushallituksen yhteiseen kehitystyöhön osallistumisen lisäksi päätoiminnon vastuulla on uudesta palkkausjärjestelmästä sopiminen, toimitilahanke, erityistehtäväyhtiön omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät, henkilöstöjohtamisen kehittäminen sekä sisäisten palveluiden kehittäminen.

Oikeudellisista asioista ja turvallisuusasioista vastaa johtaja, joka vastaa myös viraston laajakantoisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelusta. Jaetulla johtamisratkaisulla on tarkoitus varmistaa uudistusten laadukas toimeenpano.

Mahdollistajapalvelut-päätoiminnon johtaja vastaa siitä, että hänen johdettavakseen kuuluvalle päätoiminnolle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Hänen tulee seurata johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä.

Johtaja vastaa päätoiminnon osaamisen kehittämisestä, viraston kokonaisjohtamisen toimivuudesta ja vaikuttavuustavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä osallistuu viraston johtotiimin jäsenenä koko Opetushallituksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtävänalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä henkilöstöjohtamis- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä, kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä sekä uudistumis- ja vaikutushakuisuutta.

Lisäksi odotamme hakijalta Opetushallituksen uuden organisoitumisen mukaista toimintamallin toteuttamista sekä yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja vaikuttavuustavoitteita edistävää työskentelyä.

Työssä tarvittava kielitaito

Odotamme johtajalta hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.5.2020

tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 1.5.2024

Neljän vuoden määräaika.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 6.3.2020 16:15

ID: 29-52-2020

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Opetushallituksen kirjaamo
PL 380
00531 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Johtajan palkasta sovitaan erikseen.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Olli-Pekka Heinonen
pääjohtaja
029 533 1600

olli-pekka.heinonen@oph.fi

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Opetushallitus

Koeaika on 6 kuukautta.