(Poistunut julkaisusta)

Johtaja, Kerttu Saalasti Instituutti
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.6.2018

Nyt avoimena on Kerttu Saalasti Instituutin

JOHTAJAN TEHTÄVÄ 

Kerttu Saalasti Instituutti valmistelee, koordinoi ja hallinnoi erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä kuntien, seutukuntien ja yritysten kanssa. Instituutin johtajan tehtävänä on vastata toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä osallistua kilpaillun rahoituksen hankkimiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on aihepiiriltään monipuolista, kansainvälistä ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Oulun yliopiston tiedekuntien kanssa. Työskentelypaikka sijaitsee instituutin päätoimipisteessä Nivalassa, jossa työskentelee tällä hetkellä yli 30 henkilöä ja kolme eri tutkimusryhmää: alueellisiin innovaatioihin keskittyvä AlueINNO, mikoryrittäjyyteen keskittyvä MicroENTRE sekä tulevaisuuden tuotantoteknologioihin keskittyvä FMT. http://www.oulu.fi/ksi/

Johtajan tehtävässä edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöä alaan liittyvästä kansainvälisen tason vaatimukset täyttävästä tutkimustyöstä sekä soveltuvaa hallinnollista kokemusta. Valituksi tultuaan erityisen ansioitunut henkilö voidaan myös nimetä professorin tehtävään instituutin toimintaan kiinteästi liittyvällä tieteenalalla. Odotamme sinulta luovaa näkemystä instituutin toiminnan kehittämiseen, kykyä toimeenpanna suunnitelmia sekä hyvää johtamistaitoa. Tehtävä edellyttää riittävää suomen kielen taitoa sekä lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan ansioksi. 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään. Johtajan tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasoille 12–13. Mahdollinen professuuri sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän työsopimustyyppi on toistaiseksi voimassa oleva ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Odotamme johtajan aloittavan tehtävässään sopimuksen mukaan, mutta viimeistään 1.1.2019. Hakemukset pyydetään jättämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 17.8.2018. 

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, taina.pihlajaniemi(at)oulu.fi, 25.6.-13.7. ja 1.-17.8.2018 klo 10-16, puh. +358 400 586920.