(Poistunut julkaisusta)

Johtaja, Huippu-urheiluyksikkö
Suomen Olympiakomitea / co MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.2.2018

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa Olympiakomitea rakentaa liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

Olympiakomiteaan kuuluva Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston toimintaa ja vastaa yhdessä lajiliittojen ja huippu-urheiluverkoston kanssa toimintatapojen kehittämisestä, pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä sekä talous- ja osaamisresurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön. Huippu-urheiluyksikkö valmistelee ja johtaa suomalaisjoukkueita olympialaisissa, paralympialaisissa, Euroopan kisoissa, nuorten olympialaisissa, nuorten olympiafestivaaleilla sekä universiadeissa.

Haemme Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikölle olympiadin mittaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen

Johtajaa

vastaamaan suomalaisen huippu-urheilun strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta yhdessä lajiliittojen sekä huippu-urheiluverkoston kanssa.

Huippu-urheiluyksikön johtajan keskeinen tehtävä on edistää huippu-urheilun menestystä uuden ajan johtajuuden sekä eettisen arvopohjan mukaisesti. Talous- ja osaamisresurssien allokointi, huippu-urheiluun liittyvä asiantuntijuus sekä pitkän aikavälin onnistumisten mahdollistaminen ovat johtajan keskeisiä vastuita. Hän edistää toiminnallaan lajien välisen yhteistyön ja osaamisen vahvistumista. Johtaja vahvistaa omalla toiminnallaan erilaisten yhteistyömuotojen kehittymistä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Yksikön johtaja vastaa Olympiakomiteaan kuuluvan huippu-urheiluyksikön operatiivisesta johtamisesta. Hän vastaa Olympiakomitean yhteisten toimintatapojen ja uudistusten läpiviennistä yksikössä, henkilöstön potentiaalin hyödyntämisestä sekä innostavan työskentelykulttuurin rakentamisesta. Johtaja työskentelee huippu-urheiluyksikössä organisaation esimiehenä ja tukee ohjelmajohtajien vastuiden toteutumista sekä Olympiakomitean muun organisaation toimintaa. Johtaja vastaa huippu-urheiluyksikön budjetin laatimisesta ja toteutumisesta, varainhankinnan edistämisestä sekä sidosryhmäsuhteiden hoidosta niin valtion hallintoon kuin muihin keskeisiin sidosryhmiin. Huippu-urheiluyksikön johtaja raportoi Olympiakomitean toimitusjohtajalle.

Johtaja työskentelee kiinteässä yhteistyössä jäsenjärjestöjen, lajiliittojen, alueellisten organisaatioiden sekä valtionhallinnon kanssa. Tehtävä sisältää runsaasti sidosryhmäyhteistyötä sekä verkostoitumista, minkä vuoksi esiintymisvalmiudet ja kyky selkeään, innostavaan ja johdonmukaiseen viestintään ovat välttämättömiä menestymisen kriteerejä. Johtaakseen omaa organisaatiota, sidosryhmiä sekä verkostoja, on johtajalla oltava vahvat valmiudet jämäkkään asioiden läpivientiin sekä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Haemme tehtävään johtajaa, jolla on vahvaa kokemusta organisaation johtamisesta sekä kokemusta myös järjestö- tai yhdistystoiminnasta sekä huippu-urheiluun liittyvää kokemusta/osaamista. Etsimällämme johtajalla on kokemusta ja näkemystä urheilun viihteellistymisestä sekä kaupallisuudesta.

Tehtävä tarjoaa näköalapaikan suomalaisen liikunnan ja urheilun maailmaan. Se antaa mahdollisuuksia laajaan vaikuttamiseen niin kansallisella, kansainvälisellä kuin henkilökohtaisella tasolla. Olympia-brändin parissa työskentely antaa mahdollisuuksia antoisiin ja vaikuttaviin sidosryhmätyöskentelyn muotoihin. Tehtävässä on mahdollista toimia huippu-urheilun keulakuvana suomalaisessa yhteiskunnassa ja olla siten omalla panoksella vaikuttamassa sekä yksilö- että Suomi-tason menestykseen.

Lisätietoja tehtävästä antavat MPS-Yhtiöiden puolesta Marcus Herold puh. 0400 666 663 sekä Elina Koskela puh. 040 192 6466. Täytä hakemuslomake palkkatoiveineen ja liitä mukaan hakemuksesi ja CV:si osoitteessa uratori.mps.fi 1.3.2018 mennessä.