(Poistunut julkaisusta)

Johdon assistentti
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2019

Johdon assistentti

Johdon assistentti toimii pääjohtajan ja johdon sihteerinä. Johdon assistentti on organisoinnin, projektinhallinnan ja viestinnän ammattilainen. Hän vastaa johdon kalenteri- ja ajanhallinnasta, matkahallinnasta sekä johdon tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämisestä.

Tehtäviin kuuluu tiedonhakua ja esitysaineistojen ja yhteenvetojen laatimista ja viimeistelyä sekä niiden arkistointia johtoa varten. Johdon assistentti toimii tarvittaessa johdon kokousten sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä. Hän osallistuu viraston suunnittelu- ja seurantajärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa koskeviin tehtäviin. Johdon assistentti osallistuu tarkastusviraston assistentti- ja sihteeripalveluiden koordinointiin ja kehittämiseen ja hänellä on valmiudet toimia assistenttipoolin vetäjänä. Hän on viraston johdon tärkeä yhteistyökumppani.
 

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävään antaa soveltuva tradenomin tutkinto, esimerkiksi johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma sekä vähintään kahden vuoden vahva kokemus johdon assistentin tehtävissä. Henkilöllä tulee olla edellytykset toimia tuloksellisesti tarkastusviraston johdon assistenttitehtävissä hyvässä yhteistyössä johdon sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Itsenäinen ja oma-aloitteinen työote, organisointikyky sekä taito nähdä kokonaisuuksia auttavat tehtävässä menestymisessä.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää sinulta valmiutta tarttua nopeasti uusiin tehtäviin, hyvää paineensietokykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Olet ratkaisukeskeinen ja uskottava viestijä johdolle ja henkilöstölle. Kykenet muutos- ja ristiriitatilanteissa käsittelemään asioita rakentavasti ja luottamuksellisesti. Haluat vaikuttaa viraston yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden rakentamiseen.

Kirjoitat ja puhut sujuvasti suomea ja englantia. ICT-taitosi ovat ajantasaiset ja käytät vaivatta MS Officen työkaluja. Erilaisten tietojärjestelmien oppiminen ja käyttö onnistuvat sinulta helposti.

Valintaprosessissa käytetään soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja löydät sähköisestä rekrytointijärjestelmästä osoitteessa www.valtiolle.fi 

Sijainti: Helsinki, Porkkalankatu 1
Hakuaika päättyy: 15.12.2019 klo 15.00.                          
Linkki työnantajan kotisivuille https://www.vtv.fi/