(Poistunut julkaisusta)

Johdon assistentti, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.7.2018

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on ICT-tiedeyhteisö, johon kuuluu lähes 500 sähkötekniikan, tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan opettajaa, tutkijaa ja asiantuntijaa. Tutkinto-ohjelmissamme opiskelee noin 2000 perustutkinto-opiskelijaa. Henkilöstömme on vahvasti kansainvälistä.

Vahvuuksiamme ovat kansainvälisesti korkeatasoinen opetus ja tutkimus, monialaisen yliopiston mahdollistama tieteidenvälinen vuorovaikutus, vankka ulkopuolinen tutkimusrahoitus sekä aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Toimimme mukana mm. Allied ICT Finland –verkostossa ja johdamme ainutlaatuista Suomen Akatemian rahoittamaa 6Genesis-lippulaivahanketta. 

Johdon assistentti toimii tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ylimmän johdon avustajana ja sihteerinä monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä. Ensisijainen tehtävä on tukea ja avustaa dekaania hänen työssään. Tehtäviin kuuluvat mm. dekaanin aikataulujen ja matkojen suunnittelu, asiakasyhteyksien hoito, sisäisen ja ulkoisen viestinnän tuki, vierailujen ja tapahtumien järjestelyt sekä dokumenttien hallinta. Lisäksi johdon assistentti toimii tiedekunnan toimielinten valmistelu- ja sihteeritehtävissä. Assistentti huolehtii osaltaan myös erilaisista aineistojen hankkimisesta, tuottamisesta ja valmistelusta. Assistentti toimii tiedekunnan n. 10 hengen tukitiimissä yhdessä mm. tutkimusrahoituksen, viestinnän ja talous- ja henkilöstöhallinnon osaajien kanssa.  Tiimin tavoitteena on palvella tiedekunnan henkilöstöä tiimin alaan kuuluvissa tehtävissä, ja se kehittää jatkuvasti toimintaansa. 

Odotamme:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja työkokemusta vastaavista tehtävistä
 • Erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa
 • Kykyä hoitaa ripeästi tarkkuutta vaativia työtehtäviä
 • Hyviä tietoteknisiä valmiuksia (ml. MS Office työkalut, erityisesti Excel ja PowerPoint)
 • Erinomaisia organisointitaitoja
 • Yhteistyötaitoja, joustavuutta ja paineensietokykyä
 • Halua oppia uusia asioita ja kehittyä moniosaajaksi

Tarjoamme:

 • Mielenkiintoiset ja itsenäiset työtehtävät dynaamisessa kansainvälisessä työyhteisössä
 • Näköalapaikan akateemiseen maailmaan
 • Mukavan työilmapiirin ja osaavan tiimin tuen
 • Mahdollisuuden oman ammattitaidon kasvattamiseen ja osaamisen laajentamiseen

Tehtävän täytössä arvostetaan yliopistotoiminnan tuntemusta.

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloituspalkka on välillä 2395-2852 €/kk. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 17.8.2017.

Lisätietoja tehtävästä antavat:             
dekaani Jukka Riekki (jukka.riekki@oulu.fi) 30.7. jälkeen