(Poistunut julkaisusta)

Johdon assistentti, Teknillinen tiedekunta
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2018

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava tehtävä:

JOHDON ASSISTENTTI, Teknillinen tiedekunta

Johdon assistentti toimii Teknillisen tiedekunnan ylimmän johdon avustajana ja sihteerinä monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä. Ensisijainen tehtävä on tukea ja avustaa dekaania hänen työssään sekä hoitaa tiedekunnan yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat mm. dekaanin esitysten ja päätösten valmistelu ja toimeenpano sekä päätöksistä tiedottaminen, tiedekunnalta pyydettyjen lausuntojen välittäminen ja kokoaminen sekä lausuntopyyntöihin vastaaminen, dekaanin aikataulujen ja matkojen suunnittelu, asiakasyhteyksien hoito, sisäisen ja ulkoisen viestinnän tuki (ml. nettisivujen ylläpito), vierailujen ja tapahtumien järjestelyt sekä dokumentinhallinta. Johdon assistentti toimii tiedekunnan toimielinten valmistelu- ja sihteeritehtävissä (mm. tiedekuntahallitus, tiedekunnan johtoryhmä, hallintotiimi) sekä erilaisissa yhdyshenkilötehtävissä (mm. aineistojen keruu, tuottaminen ja raportointi, erilaisten tilaisuuksien, vierailujen ja kokousten järjestäminen, laskujen asiatarkastus (tiedekunnan yhteiset laskut, SoleTM, UFO, matkaesitykset, matkalaskut, palkkiolaskut)). Johdon assistentti vastaa professori- ja dosenttiluentojen järjestämisestä, sopimuskäsittelyn loppuvaiheen sihteeritasoisista tehtävistä (mm. sopimusten skannaus, postitus), ja hänen tehtäviinsä voi kuulua tiedekunnan yhteisiin tila-asioihin ja hankintoihin liittyviä tehtäviä. Assistentti toimii tiedekunnan tukitiimissä.

Johdon assistentin tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta johdon sihteerin tehtävistä, hyviä tietoteknisiä valmiuksia (ml. MS Office-työkalut, erityisesti Power Point ja Excel), oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä. Tehtävässä tarvitaan erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Tehtävän täytössä arvostetaan yliopistotoiminnan tuntemusta.

Tehtävä on sijoitettu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 6 – 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 18.2.2018.

Tehtävä on vakinainen ja se täytetään 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa: dekaani Riitta Keiski riitta.keiski(at)oulu.fi