(Poistunut julkaisusta)

Johdon assistentti (suunnittelija), Kaupunginkirjasto
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Espoon kaupunginkirjasto etsii johdon assistenttia kirjastopalveluiden johtajan ja kirjaston johtoryhmän jäsenten avustajaksi. Tarjoamme itsenäisen työn luovassa ja moninaisuutta arvostavassa työyhteisössä. Työ tarjoaa mahdollisuuden olla mukana rakentamassa tasa-arvoista ja kestävää tulevaisuutta.

Työtehtäviä ovat mm. päätöksenteon tuki, seurannan ja raportoinnin valmistelu, kirjastopalveluiden johtajan aikataulun hallinta, matkajärjestelyt, tilaisuuksien ja kokousten järjestäminen sekä kokoussihteerinä toimiminen.

Kirjastopalveluiden johtajan ja muun johdon työ on liikkuvaa kirjaston 17 toimipisteen välillä, mikä tekee myös johdon assistentin työstä liikkuvaa. Assistentin kiinteän työpisteen sijainti sovitaan rekrytoinnin yhteydessä ja siihen on mahdollista vaikuttaa.

Haastattelut toteutetaan viikoilla 35 ja 36.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunginkirjasto

Työaika: 36 h 45 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Edellytämme johdon assistentin koulutusohjelman ammattikorkeakoulututkintoa. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto voi tulle kyseeseen, jos hakijalla on koulutuksen lisäksi usean vuoden kokemus työskentelystä johdon assistenttina. Edellytämme lisäksi suomen ja englannin kielen taitoa, itsenäistä työotetta, oppimis- ja uudistumiskykyä sekä kykyä tehdä työtä nopearytmisessä ympäristössä. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös kykyä sujuvaan vuorovaikutukseen ja viestintään monenlaisten ihmisten kanssa sekä hyvää organisointikykyä. Työssä käytetään erilaisia tietojärjestelmiä, mikä edellyttää sujuvia perustason ICT-taitoja.

Arvostamme kokemusta johdon assistenttina toimimisesta ja julkishallinnon tuntemuksen. Myös muu kirjastoa hyödyttävä erikoisosaaminen otetaan huomioon.

Espoon kaupunginkirjasto toimii monimuotoisesti espoolaisten lasten, nuorten ja aikuisten arjessa. Suomalaisessa kirjastokentässä se on suunnannäyttäjä, kehityksen kärjessä niin lasten- ja nuortentyössä, makerspace-toiminnassa, pelikasvatuksessa kuin musiikkipedagogiikassakin.

Kirjaston yhteiskunnalliset tehtävät ovat osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollistaminen, kaikkien lukutaitojen edistäminen sekä kestävän kehityksen toteuttaminen. Kirjaston toimintaa ohjaavat sivistys ja osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.