Joensuun seurakunnan II kappalaisen virka

Joensuun seurakunta
Tietoa tehtävästä

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Joensuun seurakunnan II kappalai-sen viran. Virka täytetään aikaisintaan 1.9.2021 alkaen.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtä-misen taitoa. Virkaan valitun tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Eduksi katsotaan seurakuntatyön johtamisen tutkinto.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee ennen virkamääräyksen saamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jon-ka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Joensuun seurakunnan seurakuntaneuvosto on todennut II kappalaisen viran erityistarpeina seu-raavaa: ”Virkaan sisältyy normaalien papintöiden lisäksi vastuu keskustan piiristä ja sen aikuis-työstä ja sen kehittämisestä. Piirin toimintaa liittyy myös seurakunnan sateenkaarityö. Odotamme viranhaltijalta valmiutta verkostoituvan ja jalkautuvan työotteen kehittämiseen sekä avoimuutta toimia sateenkaarityössä. II kappalainen toimii kirkkoherran sijaisena, joten kirkon hallinnon tun-temus on suotavaa. Etsimme tehtävään motivoitunutta ja yhteistyökykyistä työntekijää, jolla on vahva osaamisen ja kehittämisen ote seurakuntapapin perustehtäviin sekä kokemusta ja osaamista kirkon aikuistyöstä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä viestintäosaamis-ta.”
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä kuuden kuukauden koeajasta.

Hakuaika päättyy 3.5.2021 klo 15.00.

Virkaan haetaan KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan An-sioluettelo.

Lisätietoja virasta antaa vs. kirkkoherra Salla Romo: salla.romo@evl.fi tai puh. 0503728323 sekä Katri Vilen: katri.vilen@evl.fi tai 0504665789.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan@evl.fi.

Yhteystiedot

Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 3.5.2021 mennessä! Hakemuksen voit täyttää "Tutustu työpaikkaan" -linkin kautta.

Tutustu työpaikkaan
Tietoa työnantajasta