(Poistunut julkaisusta)

Joensuun ev.lut. seurakunnan kirkkoherran virka
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI
on julistanut haettavaksi Joensuun ev.lut. seurakunnan kirkkoherran viran. Virka tulee avoimeksi 1.6.2021 lukien.
Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Joensuun ev.lut. seurakunnan seurakuntaneuvosto.
Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut Suomen ev.lut. kirkon pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake). Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen
.
Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Joensuun ev.lut. seurakunta seurakuntaneuvosto on ilmoittanut, että Joensuun ev.lut. seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
- selkeän ja kirkon ykseyttä vaaliva teologinen ajattelu,
- johtamistaidot,
- esimiestaidot,
- yhteistyötaidot ja
- mediataidot.

Hakuaika päättyy 19.10.2020 klo 15.00.

Haastattelu järjestetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 26.11.2020. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja Joensuun ev.lut. seurakunnasta antaa kirkkoherra Petri Rask: puh. 050 3855 138 tai petri.rask(at)evl.fi, säännölliset vapaat pe-la. Lisätietoja Joensuun seurakuntayhtymästä antaa hallintojohtaja Tommi Mäki: puh. 050 4285 554 tai tommi.maki(at)evl.fi, ma-pe.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.