(Poistunut julkaisusta)

Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran virka
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

on julistanut haettavaksi Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran. Virka tulee avoimeksi 1.6.2020 lukien.
Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa, sekä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake). Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Järvi-Kuopion seurakunta seurakuntaneuvosto on ilmoittanut, että Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran viran erityisiä tarpeita ovat:
 talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kyky toimia ennakoivasti talouden ja toimintaympäristön muutoksissa
 selkeä näkemys jumalanpalvelusyhteisöjen merkityksestä harvaan asutulla maaseudulla
 viranhaltijalla on kokemusta rakennemuutosjohtamisesta ja työn kehittämisestä
 kyky jäsentää seurakunnan laajaa toimintakenttää ja verkostoitua alueellisten toimijoiden kanssa
 kyky rohkaista ja aktivoida niin henkilöstöä kuin vapaaehtoistoimijoita ja
 monipuoliset vuorovaikutus- ja viestintätaidot.

Hakuaika päättyy 2.12.2019 klo 15.00.

Haastattelu järjestetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa 9.1.2020. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan tarkempi ajankohta. Osa hakijoista voidaan lähettää soveltuvuusarviointiin.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Verkkolomakkeella nimikirjanote liitetään Liitä ansioluettelosi -kohtaan ja lääkärintodistus liitetään Liitetiedosto -kohtaan. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio.

Lisätietoja virasta antavat kirkkoherra Reijo Leino: puh. 040 488 8600 tai reijo.leino(at)evl.fi sekä henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto puh. 040 4848 202 tai merja.vihanto(at)evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604 tai janne.h.bovellan(at)evl.fi.