Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen virka
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2020

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Järvi-Kuopion seurakunnan III kap-palaisen viran. Virka on avoinna.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut Suomen ev.lut. kirkon pap-pi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentele-vien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt III kappalaisen viran erityistarpeista. Valitulta edellytetään soveltuvuus hallintopapin tehtävään ja pappien lähiesimiehenä toimimiseen. Oman auton käyttö on välttämätöntä. Virkapaikana on Tuusniemi, ja III kappalainen toimii alue-pappina TuusniemiKaavi -alueella yhteistyössä samalla alueella toimivan seurakuntapastorin kanssa. Viran tehtäviin sisältyy työskentelyä lasten ja nuorten kanssa.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta.

Hakuaika päättyy 5.10.2020 klo 15.00.

Virkaan haetaan KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist.

Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Juha Määttä: puh. 040 488 8600 tai juha.maatta@evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot