(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmävastaava (sovellukset-ryhmä)
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2020

Tullin tietohallinto vastaa Tullin tietojärjestelmien, arkkitehtuurien ja infrastruktuurin kehittämisestä, tuotannosta ja tuesta sekä niihin liittyvistä hankinnoista. Tietohallinnossa työskentelee n. 100 ICT-alan ammattilaista sekä ulkoisia asiantuntijoita ja palveluntarjoajia. Toimipaikkamme on Itä-Pasilassa, Helsingissä.

Tulliin haetaan

järjestelmävastaavaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Järjestelmävastaavan päätehtävä on huolehtia vastuullaan olevien tietojärjestelmien tuotannon toimivuudesta ja toiminnan jatkuvuudesta häiriötilanteissa. Järjestelmävastaava osallistuu uusien palveluiden kehitykseen, missä järjestelmävastaavalla huomio on erityisesti uuden palvelun tuotantokelpoisuuden ja tuotantoon siirron varmistamisessa ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien koordinoinnissa. Tuotannossa olevien järjestelmien osalta järjestelmävastaava tekee ja koordinoi mm. häiriötilanteiden selvitystä ja ongelmanratkaisua, pienkehitystarpeiden käsittelyä, järjestelmän elinkaaren suunnittelua sekä toimittajien työn ohjausta.

Tehtävässä toimimista tukee teknisempi osaaminen tietojärjestelmä- ja palvelinympäristöistä. Työ ei kuitenkaan edellytä syvällistä asiantuntijuutta tai toteutusosaamista, vaan tärkeämpää on laajojen kokonaisuuksien hahmotuskyky, vastuullinen ja itsenäinen työskentelyote, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky. Osaamisestaan ja kokemuksesta riippuen järjestelmävastaavalla on usein rooli myös uusien toiminnallisuuksien määrittelyssä ja testauksessa tai järjestelmiensä teknisenä asiantuntijana ja suunnittelijana.

Järjestelmävastaava tekee päivittäin yhteistyötä liiketoiminnan, tietohallinnon, sovellustoimittajien ja käyttöpalvelun asiantuntijoiden kanssa. Työssä onnistuminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia luontevasti yhteistyössä sekä liiketoiminnan että teknisten asiantuntijoiden kanssa. Työstäsi raportoit järjestelmistä vastaavan sovellustiimin vetäjälle.

Hakijalta odotamme

 • kokemusta yritystietojärjestelmien kehittämisestä (osallistunut asiantuntijaroolissa projektiin/hankkeeseen) tai vastuullisessa roolissa toimimisesta järjestelmien ylläpidossa
 • kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia ja riippuvuuksia
 • itsenäistä, vastuullista ja ratkaisulähtöistä työskentelyotetta
 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. IT-tradenomi, tietotekniikan tai tietojärjestelmätieteen kandidaatti / maisteri).
 • englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Luemme eduksi

 • monipuolinen teknologiaosaaminen (räätälöidyt järjestelmät ja käyttöympäristöt)
 • kokemus .net-teknologiasta ja ympäristöistä
 • kokemuksen tietojärjestelmien palvelutuotannon tehtävistä
 • kokemuksen ohjelmistokehityksestä
 • kokemuksen monitoimittajaympäristöissä toimimisesta
 • kokemuksen palvelu- ja toimittajaohjauksesta.

   

Tarjoamme

 • mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkentän monipuolisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • nykyaikaisen ja jatkuvasti kehittyvän teknisen ja toimintaympäristön
 • hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi
 • hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää omaa roolia ja työn sisältöä Tullissa.

Työskentelypaikka on hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingissä, Pasilan virastokeskuksessa.

Tehtävässä noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 15 min / vrk ja 36 t 15 min / vk).

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimiesimies Arja-Liisa Kurki, p. 040 332 1505 (tavaravirtajärjestelmät), tiimiesimies Mika Salonen, p. 040 332 6451 (valvontajärjestelmät) ja Merja Haveri, p. 040 332 8237 (sähköinen asiointi); sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Tehtävän hakuaika päättyy 23.11.2020 klo 16.15.

Toivomme hakemuksia palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen ensisijaisesti www.valtiolle.fi -järjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävän ID-tunnus on 28-1120-2020

Hallinto-osastolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen maininnalla haettavasta tehtävästä voit toimittaa myös Tullin kirjaamoon hakuajan päättymiseen mennessä, sähköpostilla kirjaamo@tulli.fi, postitse PL 512, 00101 Helsinki, käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

www.tulli.fi