(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntijoita
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2018

HAEMME OSAAVAAN JA MUKAVAAN TYÖYHTEISÖÖMME JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJOITA !

Käyttöpalveluiden järjestelmäasiantuntijan tehtävään kuuluu Valtorin vastuulla olevien toimialuepalveluiden ja etenkin Active Directory -palveluiden ylläpito ja kehittäminen. Järjestelmäasiantuntijana päivittäiseen työhösi kuuluvat niin palvelutuotantoon liittyvät tekniset asiantuntijatehtävät, tiivis vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa kuin toimittajien ohjaaminen.

Tehtävään valittu osallistuu kehitystyöhön yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa ja kehittää tiimin ja yksikön toimintaa sekä laatii teknisiä toteutussuunnitelmia ryhmän vastuulla olevista kokonaisuuksista hankkeissa, projekteissa ja ylläpidossa.

Vastaa hakemistopalveluiden asennuksesta, testauksesta, käyttöönotoista ja ylläpidon aikaisesta operoinnista. Osallistuu teknisten toteutussuunnitelmien laatimiseen käyttöpalveluiden vastuulla olevissa kokonaisuuksissa, hankkeissa, projekteissa ja ylläpidossa. Vastaa osaltaan teknisten ratkaisujen dokumentoinnista.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta, taitoja ja tietoja etenkin seuraavista osa-alueista:
• Active Directory hakemistopalvelut (AD objektit ja atribuutit, autentikointi, Skeema, luottosuhteet, ADFS, Sites and Services, sertifikaatit)
• Kerberos ja LDAPS
• Windows- ja Linux -pohjaiset palvelinkäyttöjärjestelmät
• PowerShell –komentotulkki ja PS -skriptaus

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Tehtävän toivottu aloitusajankohta on huhtikuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijoiden suostumuksella turvallisuusselvitys. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakeminen: Haethan tehtävää 28.2.2018 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-39-2018).

Lisätietoja:  Ryhmäpäällikkö Pekka Heikkonen
p. 029 550 5011 (VL 19.-23.2.)