(Poistunut julkaisusta)

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAN (KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTELMIEN TEKNINEN ASIANTUNTIJA) VIRKA
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.8.2018

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan virka (kansainvälisten järjestelmien tekninen asiantuntija). Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on vastata kansainvälisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävistä Suojelupoliisin tietohallinnossa. Tehtävä on vakinainen ja se on sijoitettu sisäisten palveluiden yksikön tiedonhallintatoiminnon tietohallintotiimiin.

Järjestelmäasiantuntijan vastuutehtäviin kuuluu erilaisten kansainväliseen ympäristöön liittyvien tietoliikenne- työasema- ja palvelinjärjestelmien kehitystyöstä vastaaminen yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä päivittäiset ylläpito- ja viankorjaustehtävät. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tietoliikenne-, päätelaite- ja palvelinylläpitoa, niiden päivityksistä huolehtimista, vianselvitystä, konfiguraatiomuutoksia sekä kehitysprojekteista vastaamista ja niiden läpivientiä.

Käytössämme ovat edistykselliset ratkaisut ja menetelmät, joilla voidaan toteuttaa hyvinkin vaativia järjestelmäkokonaisuuksia. Kansainvälisten järjestelmien tekninen asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä tietohallinnon muiden asiantuntijoiden, kansainvälisten kumppaneiden, Suojelupoliisin kansainvälisistä asioista vastaavien henkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa ylläpitääkseen ja kehittääkseen vaatimustenmukaisia ja toimivia tietojärjestelmiä Suojelupoliisin kansainvälisessä tietojenkäsittely-ympäristössä.

Tehtävässä pääsee työskentelemään laaja-alaisesti verkko-, työasema ja palvelinratkaisuiden parissa ja oppimaan jatkuvasti uusista teknologioista ja toteutustavoista.

Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva IT-alan tutkinto, kuten esimerkiksi AMK-insinöörin tutkinto. Tehtävä edellyttää käytännön ylläpitokokemusta monipuolisista teknisistä ratkaisuista, yhteistyötaitoja sekä ratkaisulähtöistä asennetta.

Odotamme sinulta seuraavien kokonaisuuksien mahdollisimman laajaa suunnittelu- ja ylläpito osaamista:

  • Tietoliikennelaitteet, kuten kytkimet ja palomuurit
  • Työasemat
  • Palvelimet
  • Verkkoliikenteen salausratkaisut
  • Viestintäsovellukset

Tietoturvatasoajattelu on sinulle tuttua ja tunnet valtionhallinnossa yleisesti käytetyt tietoturvaohjeistukset ja kriteeristöt (esim. VAHTI, Katakri). Lisäksi odotamme hyvää englannin kielen taitoa, tiimityöskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. Muu kielitaito ja turvallisuussektorin toimialan tuntemus luetaan eduksi.

Koska emme turvallisuussyistä voi tarkkaan kertoa valitsemistamme teknologioista, kerrothan hakemuksessasi mahdollisimman laajasti osaamisestasi ja työkokemuksestasi.

Peruspalkka vaativuustasolla 40.15 on 3627,58 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan palkkausjärjestelmän mukaisesti henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa, joka on 10- 46 % peruspalkasta.

Tehtävään nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen ja hänestä tehdään laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan päättymistä työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on suoritettu aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Virka pyritään täyttämään 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme

henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. Suojelupoliisissa sinulla on mahdollisuus kulkea mielenkiintoista ja haastavaa urapolkua.

Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivilta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen puh. 0295 480 131.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisen järjestelmän kautta ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa Suojelupoliisin kirjaamon osoitteella Suojelupoliisi, PL 151, 00121 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.