(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.
 

Haemme järjestelmäasiantuntijaa TUVE Palvelutuotantoon
TUVE Palvelutuotannon tietojärjestelmäpalveluiden tehtäviin kuuluvat tietokanta-, sovellusalusta- sekä integraatio- ja sanomanvälityspalvelun vastuulla olevien järjestelmien kehittämis-, projekti ja ylläpitotehtävät. Vastaat osaltasi TUVE Palvelutuotannon tuottamista palveluista ja toimit TUVE Tietojärjestelmäpalvelun asiantuntijana sekä sidosryhmien tukena.

Päätehtävänäsi ovat TURVAVÄYLÄ integraatiopalvelun tehtävät: tietojärjestelmäintegraatioihin asennuksiin ja hallintaan liittyvät asiantuntija-, ylläpito- ja kehitystehtävät sekä konsultaatiot asiakkaille. Jatkuvan palvelun varmistamiseksi tehtävään liittyy varallaolo.

Hakijalta odotamme
Hakijalta odotamme aikaisempaa työkokemusta vastaavista tehtävistä, hyviä tiimityöskentelytaitoja, sitoutuneisuutta tulokselliseen ja tunnolliseen työskentelyyn, hyvää paineensieto - ja organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, kykyä järjestelmälliseen dokumentointiin ja käytännössä osoitettua ongelmanratkaisutaitoa sekä määrätietoista otetta työtehtävien hoitamisessa. Hakijalla tulee olla myös osaamista ja kykyä vahvaan toimittajien sekä TUVE -yksikön sisäisen työn ohjaamiseen.

Tehtävissä tarvitaan oman osaamisalueen erinomaista hallintaa, laajojen teknisten kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä vahvaa kokemusta järjestelmien välisien integraatioiden kehittämisestä, ylläpidosta ja ongelman selvittämisestä.

Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa: soveltuva IT-alan koulutus, osaaminen
Unix/Linux käyttöjärjestelmistä, perustuntemus yleisesti käytössä olevista
tiedostonsiirtomenetelmistä sekä tehtävien ajastuksesta ja automatisoinnista.
Eduksi katsotaan perusosaaminen skriptauksesta Linux ympäristöissä sekä SOAP ja
REST protokollien tunteminen yleisellä tasolla.

Edut
• Ateriaetu
• Liikunta- ja kulttuurietu
• Laajat työterveyden palvelut
• Ergonomiset työvälineet ja erityistyölasit
• Työkokemuksen perusteella jopa 38 arkipäivää lomaa / vuosi
• Opiskelun palkallinen tuki 15 päivää / vuosi
• Joustavuus työajassa ja etätyössä

Palkkaus
Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 9 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 3403,61 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi. Tehtävän toivottu aloitus on 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 29.1.2021 klo 16:15 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-1275-2020).

Lisätietoja tehtävästä antaa
Sirkka-Liisa Korhonen
Ryhmäpäällikkö
p. 0295 487 476