(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.9.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

 

Haemme JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA
vastaamaan asiakkaidemme käyttöpalveluiden operatiivisesta tuotannosta ja tietojärjestelmien ylläpidosta, käsittäen sekä Valtorin tuotteistettujen palveluiden tuotannon että asiakkaidemme asiakaskohtaisten ratkaisujen ylläpidon ja suunnittelun. Valittu asiantuntija osallistuu hoitamiansa asiakkuuksia koskevien muutoksien ja projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tehtävään sisältyvät tietojärjestelmiin liittyvät ylläpitotehtävät, erityisesti käyttöpalveluihin liittyvät suunnittelu-, asennus-, testaus, kehitys- käyttöönotto-, ylläpito ja asiantuntijatehtävät nimetyille asiakkuuksillemme.

Järjestelmäasiantuntija
• Vastaa järjestelmäkokonaisuuksien ja niihin liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksesta, testauksesta, kehityksestä, käyttöönotoista, ylläpidon aikaisesta operoinnista ja dokumentoinnista.
• Osallistuu teknisten toteutussuunnitelmien laatimiseen vastuullaan olevissa kokonaisuuksissa: hankkeissa, projekteissa ja ylläpidossa
• Vastaa osaltaan teknisten ratkaisujen dokumentoinnista
• Toimii erikseen nimettyjen tietojärjestelmien pääkäyttäjänä
• Tehtävään kuuluu asiantuntijanäkemyksen muodostamista itsenäisesti palvelun jatkuvuuden ylläpitämiseksi
• Vastaa käyttöpalveluiden tietoturva- ja päivittämistehtävistä
• Kehittää palveluiden arkkitehtuuria ja toimintatapoja. Esittelee ratkaisumallit toteutuksesta ja kehityksestä
• Ratkaisee ongelma- ja häiriötilanteita asiantuntijana omalla vastuualueellaan
• Toimii yhdessä sidosryhmien kanssa toimittajahallintaan liittyvissä tehtävissä

Hakijalta odotamme:
että sinulla on aikaisempaa kokemusta järjestelmäasiantuntijana toimimisesta vastaavissa tehtävissä. Odotamme asiakaslähtöistä palveluasennetta, kykyä ratkaista asioita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Työympäristömme on hyvin muuttuva, joten odotamme sinulta kykyä ja halua ottaa haltuun uusia teknologiota. Tehtävässä tarvitaan myös hyvää paineensietokykyä ja priorisointitaitoa joskus hektisissäkin tilanteissa. Tehtävä edellyttää ICT-alan koulutusta tai vastaavia tietoja.

Lisäksi odotamme, että sinulla on:
• PKI-infrastruktuurin ylläpito ja varmenneosaaminen
• Laajat järjestelmäpohjaiset (CentOS6/7/8 sekä Windows Server 2012-> sekaympäristö) käyttöjärjestelmäratkaisut
• Näyttöä asiakaslähtöisestä ja aikaansaavasta toimintatavasta
• Ongelmanratkaisukykyä ja organisointitaitoja
• Tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja
• Dokumentointi- ja määrittelytaitoja

Luemme eduksi osaamisen seuraavilta osa-alueilta:
• Tietojärjestelmäkokonaisuuksien keskeiset riippuvuudet
• Laajat käyttöjärjestelmien virtualisointiratkaisut (VMWare)
• Tietojärjestelmissä käytettyjen teknologioiden hallinta (esim. Certifier, Entrust)
• Levyjärjestelmäratkaisut
• Erilaisten varmistusratkaisujen toiminnan hallinta käyttöjärjestelmän näkökulmasta

Edut
• Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka on Helsinki tai jokin muu Valtorin toimipisteistä. Tehtävän toivottu aloitus on 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 5.10.2020 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-822-2020).

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Ranja Pesonen
Tuotantopäällikkö
Puhelin: +358 295 504 268

tai

Minna Puolanmaa
Tuotantopäällikkö
Puhelin: +358 295 504 304