(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2020

Valtiokonttori on 270 henkilön monialainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta, valtionvelan riskienhallinnasta ja hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myöntää kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Tehtäviin kuuluu valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Rahoitus-toimiala vastaa valtion velanhoidosta ja kassanhallinnasta sekä hallinnoi valtion varoista myönnettyjä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Tehtävän kuvaus

Haemme Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan tietohallintoon järjestelmäasiantuntijaa.

Tehtäväsi on asiantuntijatehtävä, johon kuuluu tietojärjestelmien sekä niihin liittyvien palvelimien ja tietokantojen ylläpito ja kehittäminen sekä tietojärjestelmävirheiden selvittäminen, usein hyvin kireällä aikataululla.

Järjestelmäasiantuntijana vastaat yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa valtion velan- ja kassanhallinnan ydintärkeän tietojärjestelmäkokonaisuuden virheettömästä toiminnasta sekä sen tietojen eheydestä.

Osallistut Rahoitus-toimialan tietojärjestelmien ja valtion velan- ja kassanhallinnan prosessien kehittämiseen sekä uusien tietojärjestelmien määrittelyyn ja käyttöönottoon. Palvelukokonaisuuden puitteissa on itsenäistä valmistelua ja päätöksentekoon osallistumista suuremmissa linjauksissa yhdessä ryhmän ja esimiehen kanssa. Tehtävään voi kuulua pienimuotoisten projektien johtamista, budjetointivastuuta, laskujen käsittelyyn osallistumista, laadunseurantaa sekä palvelun vaatiman osaamisen yläpitoa ja kehittämistä.

Toimit tiiviissä yhteydessä sekä koti- että ulkomaisiin sidosryhmiin, kuten valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin, tietojärjestelmien käyttöpalvelutoimittajaan ja tietojärjestelmätoimittajiin. Valtiokonttorin Rahoitus-toimialla yhteistyösi on tiivistä sekä tietotekniikka- että rahoitusmarkkina-asiantuntijoiden kanssa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän julkisen sektorin rahoitusosaamisen huippuyksikössä. Koulutamme varsinaisten tietojärjestelmien käyttöön ja hallintaan.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa tietotekniikan koulutusta sekä perustuntemusta tietoliikenteestä, Windows- ja Linux-palvelimien tuntemusta ja kokemusta vastaavista tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävistä.

Arvostamme rahoitusmarkkinoiden toiminnan perusteiden tuntemusta ja kokemusta asiantuntijatehtävistä Treasury -järjestelmien parissa.

Ratkaisukeskeisyys, järjestelmällisyys, dokumentointitaidot ja kyky itsenäiseen työskentelyyn edistävät tehtävän menestyksellistä hoitamista. Sujuvaa englannin kielen taitoa tarvitset kommunikoidessasi järjestelmätoimittajien kanssa. Odotamme sinulta lisäksi erinomaisia ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittyä ja oppia uusia tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   23.3.2020 tai sovittaessa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   29.1.2020 23:59

ID:   28-7-2020

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Järjestelmäasiantuntijan virka on sijoitettu palkkaryhmään 7, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3275 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävästä

Santtu Seppälä

Tietohallintopäällikkö 0295 50 2475

santtu.seppala@valtiokonttori.fi

 

Toimipiste

Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä 4kk koeaika. Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia.

Rekrytoivan esimiehen tavoitat parhaiten:
22.1.2020 keskiviikkona 13:00-15:00
28.1.2020 tiistaina 09:00-10:30