(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Tietohallintoon haetaan järjestelmäasiantuntijaa. Järjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. 

 • ylläpitää kokonaisvaltaista kuvaa mittalaitteista ja niiden integraatioista 
 • koordinoida palvelinpäivityksiä 
 • ylläpitää UPS-laitteita 
 • toimia välityspalvelimien vastuuhenkilönä 
 • Ohjelmistolisenssienhallinta 
 • varmenteet 
 • verkkotunnukset 
 • ICT-sopimukset 
 • teknologia-arkkitehtuuri 

Lisäksi työtehtäviin kuuluu projektipäällikön tehtävät ja jäsenyydet ICT-projekteissa, ohjeistotyö ja erikseen sovittavien substanssijärjestelmien teknisenä tukena toimiminen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta odotamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä tietotekniikkaan. Tehtävään valittavan tulee ymmärtää laajasti tietotekniikan soveltamismahdollisuuksia ja hänellä tulee olla osoitettua käytännön kokemusta Windows-palvelimista, Proxyista, tietoliikenneverkoista, UPS-laitteista ja ICT-projektien vetovastuista. 

Hakijalle luetaan eduksi kokemus: 

 • kokonaisarkkitehtuurista (erityisesti teknologia-arkkitehtuurin osa-alueesta) 
 • integraatioista 
 • ohjelmistolisensseistä 
 • varmenteista 
 • sopimushallinnasta 

Työhön liittyy monipuolista yhteistyötä STUKin sisällä ja ulkopuolella, joten työssä tarvitaan hyviä yhteistyötyötaitoja, esiintymistaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä esittää monimutkaisetkin asiat selkeästi, hyvää ongelmanratkaisukykyä ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Tehtävään valittavan henkilön tulee pystyä käyttämään englantia työkielenään.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   3.6.2019
Tehtävä alkaa 3.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   26.4.2019 16:15

ID:   33-145-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy STUKissa käytössä olevan tehtävien vaativuuteen sekä henkilökohtaisiin suorituksiin perustuvan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä on alustavasti suunniteltu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3607,89kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Lopullinen vaativuusryhmä määräytyy valittavan henkilön koulutuksesta ja kokemuks

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Mikko Kettunen
Järjestelmäpäällikkö
09 7598 8421