Järjestelmäasiantuntija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.2.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius osaston (VALO) Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät -laboratorion (KET) vastuualueisiin kuuluu kenttämittaustoiminnan sekä siihen liittyvän etä- ja asiantuntijatuen ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi laboratorio osallistuu ulkoisen säteilyn valvontaan ja ydin- ja radioaktiivisten aineiden valvontaan raja-asemilla.

Tehtävän kuvaus

Kenttä- ja tilannekuvajärjestelmät -laboratorio etsii joukkoonsa järjestelmäasiantuntijaa 1.4.2019 - 28.2.2021 väliseksi ajaksi. Järjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluu mittalaitteiden toimintaa sekä säteilytilannetta kuvaavan järjestelmän modernisoinnin suunnittelu ja toteutus yhdessä muun projektiryhmän kanssa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän suorittamiselle antaa soveltuva korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys tietotekniikkaan sekä kokemus vastaavista tehtävistä. Hakijalta odotettu osaaminen pitää sisällään esimerkiksi:

 • Python-ohjelmointikieli
 • Palvelinohjelmointiosaaminen (TCP/IP)
 • Relaatiotietokantojen tuntemus (MySQL PostgreSQL)
 • Linux-käyttöjärjestelmän perusteet
 • Web-tekniikat (esim. HTML, JavaScript, CSS)
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Git -versionhallinta ja -käyttöliittymät (esim. Gogs)

Erityisesti arvostamme valmiutta ja innokkuutta oppia uutta sekä kykyä soveltaa jo oppimaansa uudessa ympäristössä. Arvotamme myös yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä selkeää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä.

Tehtävässä katsotaan eduksi muiden ohjelmointikielten tuntemus (kuten Java, PHP, Perl) sekä säteilysuojeluun liittyvä osaaminen.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kansainvälisessä yhteistyössä on kyettävä käyttämään englantia työkielenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 28.2.2021 Työn luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 22.3.2019 16:15
ID: 33-46-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 3153,37 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tarja Ilander Järjestelmäasiantuntija 09 7598 8428

Maarit Muikku Laboratorionjohtaja 09 7598 8509

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1238799
 • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Helsinki