(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2019

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa.

Haemme

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA

Kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön (Helsinki, Seinäjoki, Oulu). Yksikkömme kehittää ja ylläpitää kirkon yhteisiä valtakunnallisia ICT-palveluita sekä vastaa projektitoimistosta. Etsimme vakituiseen työsuhteeseen järjestelmäasiantuntijaa, jonka päätehtäviin kuuluu kirkon yhteisten ICT-palveluiden ylläpitäminen. Järjestelmäasiantuntija vastaa nimettyjen tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta ulkoisten toimittajien kanssa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haasteellisen paikan kirkon valtakunnallisten tietojärjestelmien parissa sekä mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiseen ja osaamisen syventämiseen. Työyhteisössä on käytössä joustavat työajat sekä etätyömahdollisuudet. Tehtävän sisältöä tarkennetaan hakija osaamisen ja mielenkiinnon perusteella.

Odotamme, että sinulla on kokemusta tietojärjestelmien ja ICT-infran ylläpidosta sekä palveluiden hallinnasta monitoimittajaympäristössä. Löydät kehityskohteita ja sinulla on ongelmanratkaisukykyä.
Edellytämme riittävää kokemusta ja halua kehittyä jollakin seuraavista osa-alueista:
• Windows, Linux
• Microsoft-teknologiat (SCCM, SC, AD, Azure)
• tietokannat: SQLServer, Oracle
• identiteetti- ja käyttöoikeuksienhallinta
• tietoliikenneverkot
• työasema- ja tulostusympäristöjen hallinta
• integraatioratkaisut
• toimittajarajapinnan hoitaminen

Toivomme järjestelmäasiantuntijalta lisäksi
• oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta
• vuorovaikutus-, kommunikointi- ja ryhmätyötaitoja
• kykyä uusien teknologioiden ja ratkaisujen soveltamiseen ja käyttöönottoon

Katsomme eduksi
• SAP-osaamisen
• M365-osaamisen
• tietoturvatuotteiden tuntemuksen
Edellytyksenä tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Työtehtävät edellyttävät jonkin verran matkustamista kotimaassa.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukaan, minkä lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen (kokonaispalkkaus 3629,28 – 4173,67 euroa). Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä voidaan soveltaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteeseen sakasti.fi/tyopaikat viimeistään maanantaina 18.2.2019 klo 16. Haastattelut pidetään Helsingissä.
Tiedusteluihin vastaa tietohallintojohtaja Jukka Tamminen (050 559 0528 tai jukka.tamminen@evl.fi).