(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija (verkonvalvonta ja varmistukset)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.12.2020

Organisaation esittely
Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, jonka tehtävänä on torjua kaikkein vakavimpia valtioon ja demokraattiseen yhteiskuntaan kohdistuvia uhkia. Suojelupoliisi tuottaa tiedustelun ja analyysin avulla ennakoivaa tilannekuvaa valtiojohdolle ja viranomaisille. Yhteiskunnalliset kumppanuudet ovat työssämme ensiarvoisen tärkeitä.  

Suojelupoliisissa työskentelee noin 500 eri alojen asiantuntijaa niin poliisi- kuin siviiliviroissa. Arvojamme ovat laillisuus, luotettavuus ja laatu. Arvostamme työntekijöissämme uudelle avointa toimintatapaa, joustavuutta ja halua kehittyä.

Tehtävän kuvaus
Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan vaativuustason 40.16 virka. Virka on sijoitettu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsinkiin. Järjestelmäasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on vastata Suojelupoliisin verkonvalvonnasta (Network Operations Center, NOC) sekä varmistusjärjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävistä.

Järjestelmäasiantuntija toimii läheisessä yhteistyössä muun tiimin kanssa saaden ja antaen tukea yli vastuurajojen.

Kehitys- ja ylläpitotehtävien toteuttaminen ja suunnittelu on järjestelmäasiantuntijan vastuulla, mutta koko tiimi toimii yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suojelupoliisi kehittää jatkuvasti suorituskykyään siten, että se kykenee entistä tehokkaammin vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin uusien teknologioiden avulla. Järjestelmien jatkuva kehitystyö mahdollistaa Suojelupoliisin ydintehtävien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen suorittamisen. Työ tehdään ketterillä menetelmillä ja käytämme työssä edistyksellisiä ratkaisuja ja menetelmiä. Vaadimme työntekijöiltämme paljon, mutta tuemme myös osaamisen jatkuvaa ja nousujohteista kehittymistä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.  

Hakijalta odotamme
Odotamme sinulta käytännön osaamista seuraavista kokonaisuuksista ja teknologioista:

  • Verkonvalvontaohjelmistot (esim. Zabbix, Nagios, OpenNMS, WhatsUP)
  • Tietoliikenneteknologioiden tuntemus ja verkko osaamista
  • Virtualisointiteknologiat (esim. VMware, Hyper-V, Linux KVM, XEN)
  • Varmistusohjelmistot (esim. Veeam, Netvault, Bacula)
  • Scriptaaminen tai muu ohjelmointi (esim. Python, PowerShell, VBScript, JavaScript, bash)
  • Konfiguraationhallinta tuotteet (esim. Puppet, Ansible, Chef, SCCM, Chocolatey)
  • Windows- ja Linux -käyttöjärjestelmät

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa soveltuva IT-alan tutkinto. Tehtävä edellyttää käytännön kokemusta ja osaamista verkonvalvonnan ja varmistusjärjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävistä, hyviä yhteistyötaitoja sekä ratkaisulähtöistä asennetta. 

Odotamme myös, että yleisesti tunnetut palvelunhallinnan prosessit (esim. ITIL) ovat sinulle tuttuja.

Lisäksi odotamme hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, ryhmätyöskentelytaitoja, tietoturvaosaamista ja oma-aloitteisuutta. Eduksi luemme turvallisuussektorin toimialan tuntemuksen. Muun kielitadon voimme lukea eduksi. Erilaiset vastuualueisiin liittyvät sertifionnit voidaan laskea eduksi. 

Koska emme turvallisuussyistä voi kertoa tarkasti valitsemistamme teknologioista, kerrothan hakemuksessasi mahdollisimman laajasti osaamisestasi ja työkokemuksestasi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.3.2021
alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 15.1.2021 16:15
ID: 26-1798-2020
Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
00121 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4232,64 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.

Edut
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä

Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimieheltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131

Toimipiste
Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa viranhoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.

Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja: Tutustu Suojelupoliisiin