(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija (tietoverkot)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.1.2020

Tehtävän kuvaus 
Sen lisäksi, että oma osoitteesi on 127.0.0.1 ja ::0, olet tunnettu myös siitä, että osaat luotettavasti ilahduttaa paketeillasi myös muissa osoitteissa asuvia. Tiedät millä kääreellä ja missä järjestyksessä kukin paketti paketoidaan - myös silloin, kun kääreen pitää olla tavallista tiukemmassa. Pahat ja huonot paketit pudotat tietenkin viipymättä lattialle.
 
Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan virka. Tehtävä sijoittuu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsingissä. Järjestelmäasiantuntija toimii kehittämistehtävissä digitaalisten palveluiden yksikössä. Tehtävään valittavan henkilön tehtäviin kuuluu mm. verkko-ohjelmointi, tietoliikenteen hallinta ja analyysi, järjestelmäkokonaisuuksien verkkotopologioiden ja salausratkaisuiden tuottaminen, erilaisten verkkolaitteistojen integraatio, säätö ja toteutus sekä verkkoliikenteen näytteistäminen. Tehtäviin kuuluu myös edellä kuvattujen toteutusten ylläpito.
  
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä  kelpoisuusvaatimuksia.
 

Hakijalta odotamme  
Odotamme syvällistä ymmärrystä eri verkkoteknologioista ja -topologioista sekä niihin tarvittavista verkkoteknisistä laitteista ja tuotteista, kuten salaimista, ohjelmistoista ja alustoista. Asiantuntijan odotetaan osaavan toimia OSI -mallin jokaisella tasolla. Muina toivottavina osa-alueina ovat myös eritasoisten tunkeutumisenesto- ja havaitsemisjärjestelmien hallinta ml. uuden sukupuolven älykkäät palomuurit, hiekkalaatikkoajoympäristöt (sandbox) sekä tietoliikenteen näytteistämisen ja analyysin osaaminen. Odotamme myös kykyä työskennellä eri käyttöjärjestelmäympäristöissä.
 
Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot. Luemme eduksi tehtävää tukevan korkeakoulututkinnon.
  
Työssä tarvittava kielitaito 
Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön työtehtävien hoitamiseksi. 
 

Tehtävän tiedot 
Tehtävän kesto: Vakinainen
 
Työaika: Virastotyöaika
 
Tehtävä alkaa: 1.4.2020
 
alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Virka on viraston yhteinen.
  
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 
Hae viimeistään: 17.2.2020 16:15
 
ID: 26-34-2020
 
Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
 00121 Helsinki
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot 
Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4186,59 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta. 
 
  
Edut 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 
  
Tehtävä 
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1
 
  
Yhteystiedot 
Lisätietoja tehtävästä
Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131
 
Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 
Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.
 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella
 
Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.
 
Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.