(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija (tietoverkot)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2019

Tehtävän kuvaus

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan virka. Järjestelmäasiantuntija toimii kehittämistehtävissä digitaalisten palveluiden yksikössä Helsingissä. Tehtävään valittavan henkilön tehtäviin kuuluu mm. verkko-ohjelmointi, tietoliikenteen hallinta ja analyysi, järjestelmäkokonaisuuksien verkkotopologioiden ja salausratkaisuiden tuottaminen, erilaisten verkkolaitteistojen integraatio, säätö ja toteutus sekä verkkoliikenteen näytteistäminen. Tehtäviin kuuluu myös edellä kuvattujen toteutusten ylläpito.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Odotamme syvällistä ymmärrystä eri verkkoteknologioista ja -topologioista sekä niihin tarvittavista verkkoteknisistä laitteista ja tuotteista, kuten salausyksiköistä, ohjelmistoista ja alustoista. Asiantuntijan odotetaan osaavan toimia OSI -mallin jokaisella tasolla. Muina toivottavina osa-alueina ovat myös eritasoisten tunkeutumisenesto- ja havaitsemisjärjestelmien hallintaa ml. uuden sukupuolven älykkäät palomuurit, hiekkalaatikkoajoympäristöt (sandbox) sekä tietoliikenteen näytteistämisen ja analyysin osaaminen. Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot. Luemme eduksi tehtävää tukevan korkeakoulututkinnon.

Työssä tarvittava kielitaito

Suomen kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on tehtävässä välttämätön työtehtävien hoitamiseksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 21.10.2019 16:15
ID: 26-1284-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
00121 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4186,59 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on aluksi 3 - 6 kk 10 % peruspalkasta. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla kokemusosaan oikeuttavien vuosien perusteella 8 vuoden jälkeen 4 %, ja 23 vuoden jälkeen enintään 14 % peruspalkasta.

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen
0295 480 131

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Suojelupoliisin kirjaamo,
PL 151, 00121 Helsinki

Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.