(Poistunut julkaisusta)

Järjestelmäasiantuntija rahoituksen tehtäviin
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Antolainausyksikkö muodostuu ryhmistä, jotka vastaavat eri tuotealueista. Ryhmät käyttävät substanssitehtävissään useita järjestelmiä. Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on toimia linkkinä liiketoiminnan ja tietohallinnon teknisten asiantuntijoiden välissä. Tehtäviin kuuluvat myös lakimuutosten edellyttämien lainaehtojen tuotteistaminen, käyttäjien akuuttien ongelmatilanteiden ratkaisemiseminen, järjestelmämuutosten vaatimusmäärittely, testaus, dokumentointi ja lainatyyppien tuotteistaminen. Lisäksi vastaat järjestelmien yleisistä pääkäyttäjä- ja ylläpitotehtävistä, vakiopäivityksistä sekä järjestelmien käyttöoikeushallinnasta. Tärkeää on myös loppukäyttäjien tuki käyttöliittymien ongelmatilanteissa. Osaat myös ohjeistaa järjestelmien käyttäjiä sekä lainatietoja välittäviä luottolaitoksia.

 

Tehtäviisi kuuluu:

- laina- ja vakuusjärjestelmien sisältövaatimusten kehittäminen ja suunnittelu

- järjestelmien ylläpito- ja pääkäyttäjätehtävät

- lakimuutosten edellyttämien lainaehtojen tuotteistaminen

- Järjestelmämuutosten vaatimusmäärittely, testaus ja dokumentointi

- Käyttöoikeushallinta ja järjestelmien vakiopäivitykset

- Loppukäyttäjien tuki käyttöliittymien ongelmatilanteissa

- Järjestelmien käyttäjien ja lainatietoja välittävien luottolaitosten ohjeistus

 

Hakijalta odotamme

- Kokemusta järjestelmien sisällöllisten toimintojen suunnittelusta, määrittelystä ja testauksesta

- Kokemusta ratkaisuhakuisesta versiotyöskentelystä sekä asiantuntijaroolista projekteissa

- Asuntolainauksen ja lainajärjestelmien perusteiden tuntemusta

- Sinnikkyyttä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä

- Selkeää ja tiivistä viestimiskykyä

- Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja hyvää päätöksentekokykyä

- Kykyä ottaa vastuuta

- Tehtävään soveltuvaa koulutusta (Tradenomi tai muu soveltuva koulutus)

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 4.11.2019 tai sovittaessa.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 26.9.2019 16:15 (huomioi hakuajan päättymisen kellonaika)

Hae tehtävään: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=28-1017-2019

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID 28-1017-2019. Hakemuksia ei palauteta.

Valtiokonttorin kirjaamo

Sörnäisten rantatie 13, PL 14

00054 Valtiokonttori

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävät sijoittuvat palkkaryhmään 6-7, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja lopullisesta tehtäväkokonaisuudesta. Palkkaryhmissä tehtäväkohtainen palkka asettuu 2979,68-3275,00 euroa/kk välille. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Sanna Pälsi

Apulaisjohtaja

050 5996995

sanna.palsi@valtiokonttori.fi

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

- Voit liittää hakemukseesi halutessasi CV:n. Ensisijaisesti toivomme, että täytät huolellisesti hakukaavakkeen kohdat.

- Tehtävässä 4kk koeaika.

- Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys(Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.