Jälkikäsittelyn operaattori, vuorotteluvapaan sijaisuus

UPM