(Poistunut julkaisusta)

IV diakoni
Vantaan seurakunnat, Tikkurilan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Virassa painottuu diakonia ja kriisivalmius palvelualueen johtamis- ja esimiestyö. Tehtävään kuuluu myös asiakastyö ja avustustoiminta, diakonian yhteiset tehtävät, yhteisötyö, vaikuttaminen ja verkostoituminen, rippikoulutyö, toimistotyö, diakonian vastaanotto- ja puhelinpäivystys sekä sielunhoitotyö. Diakonian tiimissä on viisi diakoniatyöntekijää, vapaaehtoistyön koordinaattori, verkostoprojektityöntekijä ja kaksi diakoniapappia.

Koordinoivan esimiehen tehtävään kuuluu mm.
- koordinoi vastuualueensa (diakonia ja kriisivalmius) toimintaa ja edustaa sitä johtoryhmässä
- vastaa strategian toteutumisesta vastuualueellaan
- johtaa vastuualueensa toiminnan suunnittelua
- vastaa toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen tekemisestä sekä toimintakertomuksen laatimisesta.
- edistää vastuualueensa työhyvinvointia ja tukee siinä tarvittaessa tiimin esimiehiä.
- toimii vastuualueellaan työnjohdollisesti lähimpänä esimiehenä tällä hetkellä seitsemälle työntekijälle, joista yksi on pappi, ja käy kehitys- ja tavoitekeskustelut heidän kanssaan.
- osallistuu kirkkoherran, tiimin työnjohdollisen esimiehen ja seurakuntaneuvoston nimeäminen muiden henkilöiden kanssa uusien viranhaltijoiden valintaan
- on johtoryhmän jäsen

Viranhoidossa eduksi katsottavat taidot ja osaaminen
- esimies- ja johtamistaidot
- diakoniatyön tuntemus ja työkokemus
- erityisesti diakonia-asiakkaiden kohtaamisessa tarvittava vuorovaikutusosaaminen ja empatiataidot
- kyky muutosten johtamiseen ja toiminnan innovatiivinen kehittäminen.
- verkostoitumistaidot
- kokonaisuuksien hahmottamis- ja koordinointitaito
- seurakunnan toiminnan ja hallinnon tuntemus
- puhe-, opetus- ja esiintymistaito.
- ajankäytön hallinta

Tehtävään valitulta odotamme lisäksi innostunutta ja kehittävää työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja työyhteisötaitoja.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kirkko HR:n kautta torstaihin 4.4.2019 klo 16 mennessä. Haastattelu pidetään pe 12.4.2019 klo 9-16. Kutsu haastatteluun esitetään pe 5.4. Mahdollinen soveltuvuustutkinta tapahtuu (17.4. tai 18.4.) Tiedustelut: kirkkoherra Janne Silvast 0503693526 (puhelimitse ma 25.3. klo 14.45 – 16) tai janne.silvast@evl.fi