(Poistunut julkaisusta)

Itämerihaasteen päivittäjä
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.4.2018

Työavain 4-89-18
Määräaikainen työsuhde alkaen 06.08.2018 (päättyy 30.11.2018)
Hakuaika päättyy 18.05.2018 kello 15:45
Ympäristökeskus, Kirkkojärventie 6B  02770 Espoo
Tekninen ja ympäristötoimi, Ympäristökeskus
Ympäristö ja terveydensuojelu

Tehtävän kuvaus: Tehtävänä on Espoon kaupungin Itämerihaasteen päivittäminen

Itämerihaasteen luonteeseen kuuluu, että haasteen vastaanottaneet tahot sitoutuvat laatimaan oman Itämeren suojeluun tähtäävän toimenpideohjelmansa, joka sisältää lakimääräisiin nähden myös ylimääräisiä vapaaehtoisia toimia. Työnkuvaan kuuluu etsiä taustatietoja ja -materiaalia Espoon Itämerihaasteen päivittämiseksi ja koota edellisellä kaudella saavutettuja tuloksia. Päätavoitteena on laatia Espoon Itämerihaasteen toimintaohjelmaa.

Kelpoisuusvaatimus: Luonnontieteellisen / ympäristöalan koulutusta, vähintään 3 vuoden opinnot.

Tehtävässä edellytetään osaamista ja/tai kokemusta vesiensuojelusta sekä tietoa Itämerestä ja sen tilasta. Tehtävässä tarvitaan sosiaalisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta sekä hyvää suomen kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta neuvonta- ja asiakaspalvelutyöstä, some-viestinnästä sekä selvitysten laatimisesta.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 1800 €/kk

Ympäristökeskus on 30 asiantuntijan monialainen työyhteisö, jonka tehtäviin kuuluu sekä viranomais- että tutkimus- ja selvitystehtäviä ympäristövalvonnassa, ympäristön- ja luonnonsuojelussa, maankäytössä, ilmansuojelussa, ilmastotyössä, ympäristökasvatuksessa ja -tiedotuksessa. Keskus on osa Espoon teknistä ja ympäristötoimea, jossa teemme tiivistä yhteistyötä mm. kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Lisäksi toimimme useissa pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmissä ja -hankkeissa.

Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset.

Lisätietoja tehtävästä

limnologi Eeva Nuotio
046 877 3846
eeva.k.nuotio@espoo.fi