(Poistunut julkaisusta)

IT-suunnittelija
Lahden seurakuntayhtymä, Hallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2020

Lahden seurakuntayhtymä koostuu viidestä Lahden kaupungin alueella toimivasta paikallisseura-kunnasta, joissa on yhteensä lähes 80 000 jäsentä. Vakinaisia työntekijöitä on noin 250 ja kesäisin lisäksi noin 100 kausityöntekijää. Seurakuntayhtymän vuosibudjetti on 25 milj. euroa.
Lahden seurakuntayhtymän IT-aluekeskukseen kuuluu 13 seurakuntaa, joissa työskentelee kaikkiaan noin 700 työntekijää.

Lahden seurakuntayhtymä hakee

IT-suunnittelijaa

vakinaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
IT-suunnittelijan tehtävänä on Lahden IT-aluekeskuksen tietojärjestelmien ja tietoverkon ylläpito, varmistaminen, valvonta ja näiden osa-alueiden kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat Lahden IT-aluekeskuksen laite- ja ohjelmistohankinnat, erilaisten projektien läpivienti sekä osallistuminen projekteihin teknisenä asiantuntijana.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muutoin hankittua vastaavaa osaamista. Lisäksi edellytetään teknistä osaamista tietoverkoista, Microsoftin palvelinjärjestelmistä, tietoturvasta sekä tallennus- ja varmistusratkaisuista. Laaja-alainen IT-alan osaaminen vaativien tietojärjestelmien ja tietoverkkojen parissa toimimisesta on eduksi. Esimerkiksi AD, DNS, SCCM, SAN ja Hyper-V ovat sinulle tuttuja. Tehtävä on luonteeltaan asiantuntijatehtävä ja siinä menesty-minen edellyttää teknisen osaamisen lisäksi neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, täsmällisyyttä, joustavaa työotetta sekä kykyä priorisoimiseen ja kokonaisuuksien hallintaan.

Lahden seurakuntayhtymän IT-tiimi koostuu IT-suunnittelijasta ja kahdesta järjestelmäasiantuntijasta, joiden esimiehenä toimii tietohallintopäällikkö.

Tehtävä kuuluu kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 601. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ter-veydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun viikolla 3.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 15.1.2021 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta
www.lahdenseurakunnat.fi/info ja asiointi/avoimet-työpaikat löytyvä hakulomake.

Tiedusteluihin vastaa tietohallintopäällikkö to 7.1. ja 8.1.2021 kello 13.-15.00 puh. 044 719 1333.