(Poistunut julkaisusta)

IT-ratkaisukehityspäällikkö, Tietohallinto
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2020

Kuvaus tehtävästä:
Haemme kahta (2) IT-ratkaisukehityspäällikköä Espoon kaupungin Tietohallinnon Ratkaisupalveluiden Tietojärjestelmäpalveluihin. Haemme IT-ratkaisukehityspäällikköjä Konsernihallinnon alueelle ja Teknisen ja ympäristötoimen alueelle.
Tietojärjestelmäpalvelut-tiimin vastuulla ovat Sivistystoimen, Teknisen ja ympäristötoimen ja Konsernihallinnon tuotannossa olevien järjestelmien ylläpitopalvelut ja kehittäminen sekä näihin liittyvä toimittajahallinta.
IT-ratkaisukehityspäällikkö koordinoi vastuutoimialansa järjestelmien ylläpidon ja pienkehittämisen ja IT-talouden kokonaisuutta. Tämän lisäksi hänen vastuullaan on laajojen nimettyjen järjestelmien ylläpidon ja kehittämisen tehtävät, sisältäen projekteissa joko asiantuntijana tai IT-projektipäällikön roolissa toimimisen.
IT-ratkaisukehityspäällikön tehtäviin kuuluu vastuutoimialan osalta
- Koordinoida vastuutoimialan järjestelmien ylläpidon ja pienkehittämisen kokonaisuutta
- Budjetin seuranta ja hallinta sekä talouskokonaisuuden raportointi
- Raportointikokousten johtaminen

IT-ratkaisukehityspäällikön vastuut nimettyjen laajojen järjestelmien kehittämisen ja ylläpidon alueella sisältävät seuraavia tehtäväkokonaisuuksia
- Vastaa toimittajaohjauksesta ja IT-palvelutoimittajien työn laadun seurannasta ja johtamisesta.
- Vastaa operatiivisesta toimialayhteistyöstä vastuualueidensa osalta ja toimii järjestelmän toiminnallisen vastuuhenkilön tukena sisältäen toimialan tarpeiden ymmärtämisen ja konsultoinnin.
- Vastaa järjestelmän toimivuudesta: merkittävien häiriötilanteiden aktiivinen selvittäminen ja tiedottaminen sekä

Työpaikan nimi: Tietohallinto

Työaika: 36h 45 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva vanha opistotasoinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- Kokemusta IT-ratkaisuiden kehittämisestä ja palvelutuotannon ohjauksesta
- Kykyä ottaa kokonaisvastuu nimetyistä järjestelmäkokonaisuuksista ja toimia eri sovellusalueiden järjestelmäpalveluissa IT-asiantuntijan ja IT-projektivastuullisen roolissa
- IT-arkkitehtuurien, -toimittajien ja -markkinoiden tuntemusta
- Kokemusta toimittaja- ja asiakashallinnasta joko asiakkaan tai palvelutoimittajan puolelta
- Kokemusta IT-palveluiden hankinnasta, sopimuksista ja IT-taloushallinnan perusteista
- Kokemusta IT-kehittämismenetelmien ja -toimintamallien hallinnasta
- Kokemusta nykyaikaisesta IT-palvelunhallinnasta ja -systeemityöstä, IT-arkkitehtuuri ja -teknologiahallinnasta sekä IT-projektijohtamisesta
- Tuntemusta tuotepohjaisista ja räätälöidyistä tietojärjestelmäratkaisuista ja -integraatioista, IT-toiminnan menetelmistä, toimintamalleista ja työkaluista

Arvostamme:
- IT-alan koulutusta
- Kilpailutuskokemusta ja julkisten hankintojen tuntemusta
- ITIL-viitekehyksen soveltamiskokemusta
- Sujuvaa tekstintuottamistaitoa liittyen IT-toiminnan dokumentaatioihin
- Sujuvia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
- Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
- Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
- Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
- Palveluhenkisyyttä ja asiakeskeistä lähestymistapaa
- Sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Tarjoamme sinulle
- Suuren ja vakaan työnantajan, jolla on hyvä maine kuntapuolella kasvavana kaupunkina sekä halua tehdä asioita uudella tavalla.
- Erittäin laajan ICT-ympäristön, joka haastaa sopivasti: IT-infraa, järjestelmiä, pilvipalveluita, analytiikkaa, robotiikkaa, laajoja projekteja ja prosessien kehitystä.
- Pääset mukaan talouden hallintaan, kuten budjetointiin ja hankintoihin.
- Oppimiseen kannustavan ympäristön: henkilökohtaisia koulutuksia, kokeiluja, uusia teknologioita, oppimista kollegoilta, yhteistyökumppaneilta ja konsulteilta.
- Nykyaikaisen työympäristön, viihtyisän avokonttorin, hyvät kulkuyhteydet, sijainnin juna-aseman vieressä ja ilmaisen parkkitalon.
- Nykyaikaiset työvälineet, jotka tukevat moninaisia työskentelytapoja, esimerkiksi etätyömahdollisuutta.
- After work -tapaamisia, yhteisiä aamupalatuokioita, päivittäisiä liikuntahetkiä, aamupuuro- ja kahviringin, itseopiskeluaikaa, yhteisiä työhyvinvointipäiviä.
- Työkokemuksen mukaan karttuvat lomapäivät sekä liukuvan työajan.
- Työsuhde-etuja, kuten lounasruokailun tuen, kulttuuri- ja liikuntaedun, ilmaisia uintikertoja Espoon uimahalleissa ja työmatkatuen.
- Urakehitysmahdollisuuksia kehittyvässä organisaatiossa.
- Mahdollisuuden ottaa vastuuta ja vaikuttaa oman työsi sisältöön.
- Merkityksellisen työn, joka vaikuttaa välillisesti tuhansien ihmisten elämään.
- Parhaat työkaverit, mahtavan Me-hengen!