(Poistunut julkaisusta)

IT-ratkaisukehityspäällikkö, Digitalisaatio- ja robotiikkakehityksen IT-kehittämisestä vastaava
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.1.2018

Työavain 1-21-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 16.02.2018 kello 15:45
Espoon kaupungin Tietohalinto, Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Espoon keskeisempänä strategiatavoitteena on kehittää voimakkaasti digitalisaatiota sekä robotiikkaa asukas- ja asiakaslähtöisesti. Haemme avainhenkilöä rakentamaan ja jatkuvasti kehittämään digitalisaation ja robotiikan mahdollistavia IT-alustaratkaisuja ja palveluita yhdessä Espoon toimialojen kanssa tietohallinnon palveluyksikköön, jonka vastuulla on kaupungin toimialakohtaisten järjestelmien ylläpito, kehittäminen, IT-arkkitehtuurinhallinta sekä IT-projektitoiminta. Valittavan henkilön läheisimpänä työparina toimii parhaillaan rekrytoitava IT-kehityspäällikkö (työavain 1-20-18).

IT-ratkaisukehityspäällikön toimenkuvaan kuuluu kokonaisvastuu tietohallinnon toimituskyvystä liittyen digitalisaation, robotiikan ja integraatioiden IT-ratkaisuihin. Vastuualueellaan IT-ratkaisukehityspäällikkö mm.

 • vastaa tarvittavien IT-arkkitehtuuri- ja -alustaratkaisuiden mahdollistajien ylösajon suunnittelusta ja suunnitelman toteuttamisesta
 • toimii IT-arkkitehtuurien ja -alustakokonaisuuksien omistajana ja vastaa näiden osalta tietohallinnon toimituskyvystä, tuotannon johtamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä.
 • toimii kehityskumppaniverkostomme vastuuhenkilönä ja vastaa toimittajahallinnasta
 • tukee tietohallinnon avainhenkilöitä ja toimialoja digi- ja robotiikkapalvelujen tarpeiden kartoituksessa ja kehitysjunien muodostamisessa (päävastuu kuitenkin aiemmin mainitulla rekrytoitavalla henkilöllä)
 • verkostoituu ja tekee yhteistyötä Espoon kaupungin sisäisten sidosryhmien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • seuraa IT-arkkitehtuurien, -teknologioiden, - menetelmien ja markkinatilanteen kehitystrendejä ja hyödyntää näitä toiminnan kehittämiseen
 • varmistaa yhteen toimivuuden kokonaisarkkitehtuurin ja muiden IT-palveluiden kanssa

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto 

Tehtävässä edellytetään :

 • Kokemusta kokonaisvastuullisissa päällikkötasoista IT-tehtävissä esim. tietohallinnossa tai IT-palvelutoimittajalla
 • Hyvää näyttöä pilvipohjaisen ketterän sovelluskehityksen ja IT-automatiikan toimintamalleista ja ratkaisuista
 • Hyvää näkemystä palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja soveltamisesta
 • Laaja-alaista näkemystä ja kokemusta IT-toimialasta, mm. IT- kehitystrendit, arkkitehtuurit, teknologiat, kumppanihallinta, palvelukehitys, systeemityö, projektijohtaminen, hankinnat, sopimukset, IT-taloushallinta
 • Kykyä suunnitella kokonaisuuksia sekä raportoida niiden etenemistä eri sidosryhmille
 • Kykyä laatia selkeitä ja perusteltuja päätösehdotuksia eri sidosryhmille
 • Erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa 

Arvostamme :

 • IT-pohjaista koulutustaustaa
 • Kokemusta julkishallinnon hankinnoista
 • Erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • Rohkeutta haastaa ja tulla haastetuksi
 • Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
 • Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
 • Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 4300,00 €/kk + lisät max 8 %
Työaika: 36 h 45 min / viikko

Lisätietoja tehtävästä

IT-päällikkö Anu Parma
0407751636