(Poistunut julkaisusta)

IT-kehityspäällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

Haemme IT-kehityspäällikköä työsuhteeseen Espoon Tietohallinnon Sote ICT-palveluihin. Palvelualueen vastuulla on Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen järjestelmien ylläpito, kehittäminen, arkkitehtuurinhallinta sekä IT-projektit.

IT-kehityspäällikkö toimii avainroolissa Sosiaali- ja terveystoimen ja Tietohallinnon saumattoman yhteistyön kehittämisessä ja johtamisessa. IT-kehityspäällikkö vastaa toimialan tarpeiden hallinnasta, lyhyen ja pitkän tähtäimen ICT-kehittämisen suunnittelusta ja toimialojen tarpeiden selkeyttämisestä ideasta toteutuskelpoiseksi.

IT-kehityspäällikön rooliin kuuluu olennaisena osana oman vastuualueen kokonaisuuksien raportointi eri sidosryhmille, kehittämisen budjetointi ja budjetin hallinta, kehitykseen liittyvien kustannus-hyötylaskelmien valmisteleminen sekä mahdollisten ristiriitatilanteiden ja reklamaatioiden hallinta. Osallistut sovittuihin hankintoihin ja projektien ohjausryhmiin.

Nyt rekrytoitava IT-kehityspäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Tietohallinnon organisaatiossa työskentelevien päälliköiden, tiimien ja asiantuntijoiden kanssa yllä kuvattujen vastuualueidensa edistämisessä.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman kaupungin tietohallintoyksikössä, monipuolisen työnkuvan sekä mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtäväkokonaisuuden kehittyvässä organisaatiossa.

Työpaikan nimi: Tietohallinto

Työaika: 36 h 45 min

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Arvostamme:
-IT-pohjaista koulutustaustaa
-Julkisten hankintojen tuntemusta
-Rohkeutta haastaa ja tulla haastetuksi
-Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
-Näkemystä palvelumuotoilun soveltamisesta
-Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
-Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
-Palveluhenkisyyttä ja asiakaskeskeskeistä lähestymistapaa

Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Tarjoamme sinulle
-Suuren ja vakaan työnantajan, jolla on hyvä maine kuntapuolella kasvavana kaupunkina sekä halua tehdä asioita uudella tavalla.
-Erittäin laajan ICT-ympäristön, joka haastaa sopivasti: IT-infraa, järjestelmiä, pilvipalveluita, analytiikkaa, robotiikkaa, laajoja projekteja ja prosessien kehitystä.
-Pääset mukaan talouden hallintaan, kuten budjetointiin ja hankintoihin.
-Oppimiseen kannustavan ympäristön: henkilökohtaisia koulutuksia, kokeiluja, uusia teknologioita, oppimista kollegoilta, yhteistyökumppaneilta ja konsulteilta.
-Nykyaikaisen työympäristön, viihtyisän avokonttorin, hyvät kulkuyhteydet, sijainnin juna-aseman vieressä ja ilmaisen parkkitalon.
-Nykyaikaiset työvälineet, jotka tukevat moninaisia työskentelytapoja, esimerkiksi etätyömahdollisuutta.
-After work -tapaamisia, yhteisiä aamupalatuokioita, päivittäisiä liikuntahetkiä, aamupuuro- ja kahviringin, itseopiskeluaikaa, yhteisiä työhyvinvointipäiviä.
-Työkokemuksen mukaan karttuvat lomapäivät sekä liukuvan työajan.
-Työsuhde-etuja, kuten lounasruokailun tuen, kulttuuri- ja liikuntaedun, ilmaisia uintikertoja Espoon uimahalleissa ja työmatkatuen.
-Urakehitysmahdollisuuksia kehittyvässä organisaatiossa.
-Mahdollisuuden ottaa vastuuta ja vaikuttaa oman työsi sisältöön.
-Merkityksellisen työn, joka vaikuttaa välillisesti tuhansien ihmisten elämään.
-Parhaat työkaverit, mahtavan Me-hengen!