(Poistunut julkaisusta)

IT-kehityspäällikkö, Digitaaliset palvelut ja Robotiikka
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.1.2018

Työavain 1-20-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 16.02.2018 kello 15:45
Espoon kaupungin Tietohallinto, Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Haemme IT-kehityspäällikköä palveluyksikköön, jonka vastuulla on Espoon kaupungin toimialakohtaisten järjestelmien ylläpito, kehittäminen, arkkitehtuurinhallinta sekä IT-projektitoiminta. IT-kehityspäälliköt toimivat lähimpinä kumppaneina toimialojen ja Tietotekniikan yhteistyön kehittämisessä ja johtamisessa sekä toimialojen lyhyen ja pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmien muodostamisessa ja koordinoimisessa.

Valittava IT-kehityspäällikkö tulee vastaamaan toimialariippumattomasti toimialojen tarpeiden ja odotusten hallinnasta sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelusta digitalisoinnin, sähköisen asioinnin sekä robotiikan alueella. Tähän tehtävään valittuna toimit aktiivisesti oman vastuualueesi osalta tarpeiden mukaisten IT-ratkaisuiden kartoittamiseksi sekä hankintojen toteuttamiseksi. ”Pureskelet” epäselvät kokonaisuudet riittävän valmiiksi, jotta ne voidaan tehokkaasti viedä maaliin. Seuraat ja raportoit oman vastuualueesi osalta kokonaisuuksien etenemistä eri kohderyhmille. Ymmärrät modernia, ketterää sovelluskehitystä sekä sitä tukevaa teknistä arkkitehtuuria ja työkaluja.

Tähän tehtävään valittava henkilö tulee toimimaan työparina ketterän kehittämisen IT-ratkaisukehityspäällikölle, joka puolestaan vastaa ketterän kehittämisen osalta Espoon kaupungin tietotekniikan toimituskyvystä, tuotannon johtamisesta sekä teknisistä kehityslinjauksista (Rekrytointi käynnissä yhtaikaisesti tämän kanssa, työavain 1-21-18)

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään :

 • Näyttöjä IT-alan johtamistehtävistä esim. tietohallinnossa tai IT-toimittajan puolella
 • Kykyä tukea omalta osaltaan ketterän kehittämisen tuotannon johtamista myös teknisen arkkitehtuurin näkökulmasta (työavaimella 1-21-18 rekrytoitava henkilö päävastuussa)
 • Vahvaa kokemusta asiakkuuksien ja sidosryhmien tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämisestä, kykyä johtaa ketterää kehitystä erityisesti asiakastarpeiden näkökulmasta
 • Laaja-alaista näkemystä ja kokemusta IT-toimialasta: trendikehitys, teknologia- ja arkkitehtuurikehitys, palvelukehitys, kumppaniohjaus, toimintamallit ja menetelmät, IT-markkinat ja sen keskeiset toimijat, hankinnat, sopimukset, projektijohtaminen, ketterän sovelluskehityksen toimintamallit ja menetelmät.
 • Näkemystä palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja soveltamisesta ratkaisuiden kehittämisessä.
 • Näyttöjä laajasta sovellusaluetuntemuksesta, tässä tehtävässä painottuen digi- ja automatiikkakehityksen arkkitehtuureihin, teknologiohin, työkaluihin ja ratkaisuihin.
 • Näyttöjä vaativien ja laajojen IT-pohjaisten uudistus- ja muutoshankkeiden ja -ohjelmien läpivientikyvyistä ja johtamistaidoista
 • Kokemusta kehittämistiekarttojen ja investointiesitysten laadinnasta ja merkittävistä budjettivastuista.
 • Erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja
 • Sujuvaa englannin kielen taitoa 

Arvostamme :

 • IT-pohjaista koulutustaustaa
 • Julkisten hankintojen tuntemusta
 • Rohkeutta haastaa ja tulla haastetuksi
 • Kehitysorientoitunutta ja ratkaisukeskeistä asennetta
 • Tuloshakuista ja määrätietoista työskentelyotetta
 • Paineensietokykyä ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
 • Palveluhenkisyyttä ja asiakeskeistä lähestymistapaa 

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja

Tehtäväkohtainen palkka: 5070,70 €/kk + lisät max 8 %
Työaika: 36 h 45 min / viikko

Lisätietoja tehtävästä

IT-päällikkö Anu Parma
0407751636