(Poistunut julkaisusta)

IT-kehittämispäällikkö, tietohallinnon IT-infrapalveluihin
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.10.2019

IT-kehittämispäällikkö, tietohallinnon IT-infrapalveluihin

Työavain 1-112-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 30.10.2019 kello 15:45
Tietohallinto , Kamreerintie 2 A 02770 Espoo
Konsernihallinto, Hallinto ja kehittäminen/Tietohallinto
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Espoon IT-infrapalveluiden IT-kehittämispäällikön vastuulla on Espoon neljän eri toimialan IT-infrapalveluiden kehittäminen. Kyseisillä toimialoilla työskentelee yhteensä noin 14 500 henkilöä. IT-kehittämispäällikön keskeisenä tehtävänä on lyhyen ja pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmien muodostaminen ja toteutuksen koordinointi yhteistyössä toimialojen sekä tietohallinnon sidosryhmien kanssa. IT-kehittämispäällikön keskeisiin vastuisiin kuuluu varmistaa sovittujen arkkitehtuurien noudattaminen kehityssuunnitelmien sisältävien projektien toteutuksessa sekä osallistuminen toimialayhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen Espoon toimialayhteistyömallin mukaisesti. IT-infrapalveluiden IT-kehittämispäällikkö tekee läheistä yhteistyötä ratkaisupalveluiden IT-kehittämispäälliköiden kanssa, joiden vastuualueena on toimialoilla käytettävien järjestelmien kehittäminen. IT-päälliköt luovat yhteistyössä holistisen suunnitelman toimialakohtaiselle kehittämiselle ja koordinoivat sen toteuttamisesta oman vastuualueensa osalta. Espoon tietohallinto on kehittämässä toimialayhteistyömalliaan, jonka kehittämisessä keskeisessä roolissa ovat IT-kehittämispäälliköt. Näin ollen sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työsi sisältöön. IT-kehittämispäällikkö toimii aktiivisesti oman vastuualueensa osalta tarpeiden mukaisten IT-ratkaisuiden kartoittamiseksi sekä hankintojen toteuttamiseksi ja valmistelee epäselvät kokonaisuudet riittävän valmiiksi ennen viemistä toteuttaville tahoille. Tämä vaatii ymmärrystä nykyaikaisista IT-infrastruktuuriratkaisuista, ml. pilvipalvelut, päätelaiteratkaisut sekä tietoliikenneverkot. Tukea tehtävässä onnistumiseen IT-kehittämispäällikkö saa muilta kehittämispäälliköiltä, tietohallinnon arkkitehdeiltä, eri osa-alueista vastaavilta päälliköiltä sekä tiimien asiantuntijoilta. IT-kehittämispäällikkö raportoi Espoon IT-infrastruktuurista vastaavalle päällikölle. IT-kehittämispäällikön toimenkuvaan kuuluvat keskeisesti: • Toimialayhteistyön varmistaminen ja jatkuva kehittäminen sekä toimialakohtaisten tarpeiden ymmärtäminen • Toimiala-spesifisten budjettien hallinta IT-infrapalveluiden osalta sekä keskitettyjen IT-infrapalveluiden kehitysbudjettien valmistelu ja seuranta • IT-infrapalveluiden alan kehitystrendien, markkinatilanteen ja toimijoiden seuranta ja niiden mahdollisuuksien soveltaminen toimialojen ja IT-infrapalveluiden kehittämiseen • IT-infrapalveluiden toimialakohtaisten kehityskarttojen laatiminen ja ylläpitäminen yhdessä eri sidosryhmien kanssa • Toimialojen IT-infrapalveluiden tarpeiden kokonaiskuvan hallinta prioriteetteineen sekä Investointi- ja päätösehdotusten valmistelu eri sidosryhmien kanssa • Kehittämisprojektien käynnistäminen, edistymisen seuranta, raportointi ja ohjaamiseen osallistuminen • Toimialalta tulevien palautteiden käsittely ja korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta yhdessä vastuullisen päällikön kanssa • Toiminnassa olevien haasteiden tunnistaminen ja niiden ratkaisujen suunnittelu yhteistyössä sidosryhmien kanssa • Osallistuminen IT-infrapalveluiden kilpailutuksiin, toimittajahallintaan ja sopimusseurantaan • Osallistuminen IT-arkkitehtuurien ja -infrapalveluiden suunnitteluun sekä toteutukseen Sinulla on positiivinen asenne sekä itsenäinen ote työskentelyyn ja olet aikaisemmin toiminut esimerkiksi projektipäällikön, teknisen asiakaspäällikön tai IT-arkkitehdin tehtävässä. Olet tottunut toimimaan ison ja monimuotoisen IT-infrastruktuurin kanssa, jossa sama ratkaisu ei aina palvele kaikkia asiakkaita. Tunnet hyvin pilvipalveluiden ja uusien IT-ratkaisujen mahdollisuudet ja pystyt hahmottamaan miten niiden avulla voi ratkaista asiakkaiden haasteita. Sinulla on ymmärrystä projektien hallinnasta, arkkitehtuurin periaatteista sekä kokemusta muutoksen ja isojen kokonaisuuksien hallinnasta.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja hyvää koordinointikykyä. Lisäksi tarvitset vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, paineensietokykyä sekä ongelmatilanteiden ratkaisutaitoa.

Arvostamme kokemusta jatkuvan parantamisen toimintamalleista, taitoa tuottaa laadukasta dokumentaatiota, kokemusta IT-infrapalveluiden transitio- ja transformaatiohankkeista sekä kokemusta IT-hankinnoista julkisella sektorilla.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 5185,42-5600,25 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa


Espoon kaupungin Tietohallinto on keskitetty tietohallintoyksikkö, joka kehittää ja järjestää IT-palveluja Espoon kaupungin organisaation, luottamushenkilöiden, konserniyhteisöjen ja kuntalaisten tarpeisiin. Toimintamme perustuu ulkoistetun IT-palvelutuotantomme ja IT-palveluidemme hallintaan ja kehittämiseen. Haluamme lisäksi uudistaa IT-ympäristömme arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuja. Uskomme, että laadukas ja tuloksellinen tietohallintotoiminto tarvitsee kehittyäkseen vahvaa IT-alan ammattiosaamista.

Lisätietoja tehtävästä
IT-päällikkö Pauli Sinivuori
050 375 9516
etunimi.sukunimi@espoo.fi