(Poistunut julkaisusta)

It-asiantuntija
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

IT-asiantuntija toimii ARAn tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijana, osallistuu kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn ja ylläpitoon sekä seuraa toimintaympäristön muutoksia vastuualueellaan.
 
• Tietoturva ja -suoja
Vastaat tietoturvaan ja -suojaan liittyvän dokumentoinnin toteutuksesta ja ylläpidosta. Määrittelet viraston tietoturva- ja tietosuojalinjauksia ja -ohjeita sekä sovellat niitä käytännössä. Ohjaat viraston tietoturva/-suoraryhmän toimintaa. Ymmärrät tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti niin teknisen, hallinnollisen kuin toiminnallisen tietoturvallisuuden osalta. Arvostamme osaamista kansallisista tietoturvakriteeristöistä (Katakri, Vahti), sekä ymmärrystä tietojen luokittelusta. Pystyt arvioimaan nykytilaa, kartoittamaan kehityskohteita ja suunnittelemaan korjaavia toimia. Myös tietoturva-arkkitehtuurin toteutus on sinulle tuttua. Muokkaat nykyisiä toimintatapojamme ja osallistut omalla panoksellasi viraston osaamisen kehittämiseen. Osallistut kehityshankkeiden ja projektien  tekniseen tietoturva- ja tietosuojatukeen, myös hankintojen valmistelutyössä.
 
• Arkkitehtuuri
Tunnistat operatiivisen toiminnan tarpeet ja osallistut toiminnan prosessien uudistamiseen ja kehitysprojekteihin sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien määrittelyyn ja kehittämiseen. Tuet toimintojen omistajia arkkitehtuurin, prosessien, tietovirtojen ja integraatioiden sekä tietoturvan kehittämisessä ja hallinnassa. Kehität arkkitehtuurin ja järjestelmien hallinnan toimintatapoja sekä huolehdit arkkitehtuurin ja ratkaisujen dokumentoinnista.

 
• Lait ja toimintaympäristö
Tunnet valtionhallinnon toimintaympäristön. Ymmärrät Valtorin roolin ja pystyt kehittämään yhteistyötämme. Olet kiinnostunut yhteisten ratkaisujen, esim. KaPa hyödyntämisestä. Seuraat työssäsi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja pystyt viestimään muutoksista ja niiden aiheuttamista toimintatapamuutostarpeista virastolle. Tiedonhallintalaki, digipalvelulaki, saavutettavuusdirektiivi tms.  näyttäytyvät sinulle mahdollisuutena kehittää toimintaamme.
 
Asiantuntijatehtävä sijoittuu Yhteiset Palvelut -palvelualueelle.

Hakijalta odotamme
Odotamme sinulta soveltuvaa ICT-alan koulutusta sekä vahvaa kokemusta ja osaamista erityisesti tietoturva- ja tietosuoja-asioista. Tehtävä edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa.
 
Hahmotat luontevasti isoja kokonaisuuksia ja nautit rutiinien hoitamisen lisäksi projektityyppisestä työstä. Sinulla on kyky saavuttaa asetetut tavoitteet varmistamalla aikaansaaminen ja asioiden eteenpäin vieminen reippaalla otteella. Verkostoidut mielelläsi ja viestit vaikuttavasti niin talon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Olet positiivisen kautta asioihin ja haasteisiin tarttuva työstäsi innostunut osaaja. Keskityt työssäsi olennaiseen, olet ratkaisuhakuinen, oma-aloitteinen sekä vastuuntuntoinen. Sinulla on taito ja kyky tuoda osaamisesi ja näkemyksesi esiin tilanteen vaatimalla tavalla niin kirjallisesti kuin kasvokkain.
 
Tehtävä edellyttää dokumentointi- ja visualisointikykyä erilaisten dokumenttien ja kuvausten muodossa. Neuvottelet ja kommunikoit tuloksekkaasti niin asiakasrajapinnassa kuin teknisellä tasolla. 
Omaat sujuvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot; viihdyt vuorovaikutustilanteissa sekä organisaation sisällä että asiakas- ja yhteistyöverkostoissa. Olet yhteistyökykyinen ja palveluorientoitunut. Ymmärrät käyttäjien tarpeita ja toimit sujuvasti tekniikan edustajana myös ei-teknisten ihmisten kanssa. 
Eduksesi luetaan tietojärjestelmäosaaminen ja kokemus yhteistyöstä järjestelmä- tai ICT-infrastruktuuritoimittajien kanssa sekä vahva projektiosaaminen.
  
Tehtävässä aloitus 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
 
Hae viimeistään: 26.11.2019 14:00
 
ID: 35-123-2019

Palkkaukseen liittyvät tiedot
ARAn palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuudenarviointiin. Tehtävän vaativuusluokka on 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3570,05 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4-30 %  tehtäväkohtaisesta palkasta.
 
 
Edut
Tarjoamme laaja-alaisen ja vaihtelevan asiantuntijatehtävän, jossa pääset kehittämään ja kehittymään tietoturva- ja tietosuoja-asioissa sekä kehittämään valtion viraston tietojärjestelmäkenttää. 
ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.
 
Lisätietoja tehtävästä
Kaisa Lehtimäki
hallintopäällikkö
0295250848
 
Toimipiste
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A
 15140 Lahti


 Muut tehtävään liittyvät tiedot
Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Työ voi edellyttää jonkin verran matkustamista, toimialueena Suomi.
Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.
Haastattelut tehtävään ovat 2.12.2019.
 

Lisätietoja: Tutustu ARAan!