IT-arkkitehti (IAM)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.1.2019

ETSIMME IT-ARKKITEHTIA (IAM)

Identiteetin- ja pääsynhallinta (Identity and Access Management, IAM) on keskeisen osa Valtorin tuottamien ICT-palvelujen muodostamaa palvelukokonaisuutta. IT-arkkitehti (IAM) toimii identiteetin- ja pääsynhallinnan arkkitehtuurista vastaavana arkkitehtina, jonka keskeinen tehtävä on IAM-arkkitehtuuriin liittyvien linjausten ja kehityspolkujen määrittäminen sekä identiteetin-ja pääsynhallinnan kehittäminen osana Valtorin palveluarkkitehtuuria. IT-arkkitehti (IAM) osallistuu myös Valtorin asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävään arkkitehtuurityöhön.

Hakijalta odotamme:

IT-arkkitehdin (IAM) tehtävä edellyttää laaja-alaista teknistä ja toiminnallista asiantuntijuutta sekä kyvykkyyttä hallita laajoja kokonaisuuksia. Tehtävässä korostuvat hyvä arkkitehtuuridokumentoinnin osaaminen, yhteistyötaidot ja ratkaisuhakuisuus, johon liittyy taloudellisen kannattavuuden ja toimivuuden arviointi. Tehtävässä tarvitaan myös kykyä ohjeistaa ja kouluttaa Valtorin palvelukehityksestä ja -tuotannosta vastaavia henkilöitä.

IT-arkkitehdin (IAM) tehtävää tukevat Valtorin Arkkitehdit ja ratkaisusuunnittelu-ryhmän lisäksi Valtorin muut arkkitehdit ja asiantuntijat.

Kuvaus odotuksista:

• vähintään 5 vuoden kokemusta identiteetin- ja pääsynhallinnan tehtävistä
• toimialariippumattomien ICT-palvelujen syvällistä ymmärrystä ja laajaa kokemusta
• kykyä soveltaa palveluarkkitehtuuria suunniteltaessa asiakkaan toiminnan ja prosessien tarpeeseen sopivaa toimivaa ratkaisua
• ICT-palvelujen kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden tuntemusta
• hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua sekä kykyä vakuuttaa asiakas
• kyky verkostoitua sekä toimia tulkkina toiminnan ja ICT:n välillä
• halua ja kykyä oppia jatkuvasti uutta

Hakijalle luetaan eduksi:

Julkisessa hallinnossa käytettävien ratkaisujen ja Valtorin palveluarkkitehtuurin tunteminen sekä tietoturvallisuuden ja projektityömenetelmien osaaminen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Tehtävän toivottu aloitusajankohta on huhtikuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen:
Haethan tehtävää 21.2.2019 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-82-2019 ).

Lisätietoja antavat:
Virpi Mäkinen
Ryhmäpäällikkö
Puh. +358 50 527 6215
Sähköposti: virpi.makinen@valtori.fi

tai

Risto Rasimus
Kokonaisarkkitehti
Puh. +358 50 401 6132
Sähköposti: risto.rasimus@valtori.fi
 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1226135
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Uusimaa