(Poistunut julkaisusta)

Integration Specialist
Mehiläinen Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.11.2020

(In English below)

Mehiläinen hakee Helsinkiin, Turkuun tai Jyväskylään vakituiseen työsuhteeseen

INTEGRAATIOASIANTUNTIJAA DIGITAALISIIN PALVELUIHIN

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, jossa yhdistyy sekä vastuu että vapaus? Haluatko ehkä myös edistää suomalaisen teknologiaosaamisen vientiä ulkomaille?

"Jos järjestelmä toimii, sitä ei kannata integroida, koska se menee rikki" ei ole tekosyy, jota meillä käytetään: meillä toimivat integraatiot ovat olennainen osa Mehiläisen digi-identiteettiä sekä digitaalisia palveluita. Nyt etsimmekin tiimiimme uteliasta ja intohimoista, jo kokemusta kerryttänyttä integraatioasiantuntijaa. Meille sopivalla tyypillä on intohimoa ratkaista erilaisia integraatioita ja ohjata niiden toteutusta, kiinnostusta rakentaa API-kyvykkyyttä, ja ennen kaikkea hänelle on sydäntä lähellä varmistaa näiden tuoma lisäarvo yhdessä mahtavan digitiimimme sekä liiketoimintamme kanssa. Kuulostaako sinulta? Mahtavaa, sillä haluamme sinut osaksi tiimiämme!

Integraatioasiantuntijan roolissa pääset toimimaan yrityksen edustajana lähellä asiakkaitamme. Haluamme löytää toimivia ja joskus luoviakin, mutta aina turvallisia ratkaisuita saadaksemme oman tuotteemme ja asiakkaan järjestelmät kommunikoimaan keskenään. Avainasioita tässä tehtävässä ovat erilaiset integraatioratkaisut, APIt, alan parhaat käytännöt, pilvi- ja on-prem ympäristöt, ylläpidettävyys ja ylipäätään lisäarvo, jonka tämän päivän rakennuspalikoilla liiketoiminnalle takaamme.

Mitä tarjoamme sinulle:

 • Mielekästä, merkityksellistä työtä terveydenhuollon parissa, jossa tekemäsi asiat ovat näkyviä ja saavuttavat tuhansia asiakkaita päivittäin.
 • Meillä sinulla on oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan ja kertomaan omia näkemyksiä, joita meillä todella kuunnellaan ja arvostetaan.
 • Saat ympärillesi tiimin, joka ei ole vain täynnä kovan luokan osaajia, mutta oikeasti hyviä, avuliaita tyyppejä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Vaihtuvuus tiimissämme onkin todella pientä, mistä olemme erityisen ylpeitä.
 • Toimistomme sijaitsevat Turun ja Helsingin keskustassa, mutta meillä on mahdollisuus myös etätyöhön yhdessä sovittaessa.

Mitä toivomme sinulta:

 • Hyvä ymmärrys erilaisista rajapintaratkaisuista (REST, SOAP)
 • Kokemusta julkisista pilvipalveluista ja arkkitehtuureista (AWS, GCP, Azure)
 • Vaihtelevaa kokemusta integraatioratkaisuista
 • Ymmärrys tietoverkoista ja tietoturvasta
 • Enterprise-järjestelmien ja arkkitehtuurin hyvää ymmärrystä
 • Viihdyt asiakasrajapinnassa ja pystyt toimimaan teknisenä tulkkina
 • Projektinhallintataitoja
 • Vuorovaikutustaidot, englannin kieli edellytyksenä ja muu kielitaito (esim. saksan kieli) vahva etu. Suomen kielen taito katsotaan eduksi.

Pärjäät loistavasti tässä tehtävässä, mikäli sinulla on kaipaamaamme kokemusta sekä olet vastuuntuntoinen tiimipelaaja. Ennen kaikkea haemme tiimiimme henkilöä, jolla on hyvä asenne - meillä tehdään töitä tärkeiden teemojen parissa, can do –asenteella, aina pilke silmäkulmassa ja työstä nauttien.

Kiinnostuitko?

Jätä meille hakemuksesi ja CV:si mahdollisimman pian rekrytointijärjestelmämme kautta, mutta viimeistään 13.12. Käymme hakemuksia läpi jo hakuajan aikana ja kutsumme jatkoon valitut tutustumaan meihin paremmin. Muistathan, että vastaamme mielellämme myös mieltäsi kutkuttaviin kysymyksiin!

- - -

Mehiläinen is looking to fill a permanent position in Helsinki, Turku or Jyväskylä:

INTEGRATION SPECIALIST FOR DIGITAL SERVICES

Do you want a meaningful job promoting the health and wellbeing of people that comes with both responsibility and freedom? Would you also like to promote the export of Finnish technological know-how?

“If the system is working, it should not be broken by integrating” is not an excuse that we use: functional integrations play an essential role in Mehiläinen’s digital identity and digital services. We are now looking for a curious, enthusiastic and experienced Integration Specialist. We are looking for a person who has passion for solving different integrations and guiding their implementation, interest in building API capabilities and, above all, a willingness to ensure they generate added value together with our magnificent digital team and business operations. Does this sound like you? Great, because we want you in our team!

As an Integration Specialist, you will be acting as the representative of our company close to our customers. We want to find functional and sometimes innovative, but nevertheless secure, solutions to make our products and the customers’ systems communicate better. In this position, key issues are different integration solutions, APIs, best practices in the field, cloud and on-premises environments, maintainability and added value that we provide for the business using the current building blocks.

What we offer:

 • A meaningful job in the health care sector where the results of your efforts are seen by and relevant to thousands of customers every day.
 • At Mehiläinen, you are encouraged to have your say and express your opinions, which are genuinely valued and considered.
 • The team you will be part of not only has top expertise but the people in the team are also genuinely friendly, helpful and nice to work with. Turnover in our team is very low, which we are particularly proud of.
 • Our offices are located in the city centres of Turku and Helsinki, but remote work arrangements can also be made.

What we are looking for:

 • Thorough understanding of different interface solutions (REST, SOAP)
 • Experience in public cloud services and architectures (AWS, GCP, Azure)
 • Varied experience of integration solutions
 • Understanding of data networks and information security
 • Thorough understanding of enterprise systems and architecture
 • You enjoy working in the customer interface and can act as the technical interpreter
 • Project management skills
 • Interaction skills, English language skills are required and other language skills (e.g. German) are considered a strong advantage. Knowledge of Finnish is preferred.

You are sure to succeed in this position if you have the experience required and you are a responsible team player. First and foremost, we are looking for someone with a great attitude: we work with important themes with a can-do approach as well as good humour and we enjoy our work.

Interested?

Submit your application and CV through our recruitment system by December 13th at the latest. We will start looking through the applications during the application process and invite the best candidates to get to know us better. Remember that we will be happy to answer any questions you may have!

Lisätiedot

Josetta Lehtonen (Community Developer)
josetta.lehtonen@mehilainen.fi / +358449773247
contact during weekdays between 10am-12pm

Ossi Tiltti (Lead Developer/Architect)
ossi.tiltti@mehilainen.fi / +358408033175