(Poistunut julkaisusta)

Integraatioasiantuntija
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.2.2018

ETSIMME VALTORIIN INTEGRAATIOASIANTUNTIJAA!

Integraatioasiantuntija vastaa käytännön tasolla siitä, että valtion yhteinen integraatiopalvelu VIA toimii laadukkaasti ja sen palvelutavoitteet saavutetaan. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä ryhmän muiden asiantuntijoiden, toimittajien ja Valtorin asiakkaiden kanssa.

Integraatioasiantuntijan tehtävä on laaja-alainen asiantuntijatehtävä, jossa on tuotannollisia- ja kehittämisvastuita annettujen suuntaviivojen puitteissa. Etsimällämme henkilöllä on kokemusta järjestelmien integroinnista sekä työskentelystä laajassa yhteistyöverkostossa. Asiantuntijan tulee kyetä ohjaamaan muita mahdollisia toteuttajaosapuolia teknisissä toteutustehtävissä siten, että tuloksena on määrittelyiden mukainen ratkaisu aikataulujen puitteissa. Ylläpidettävä valtion yhteinen integraatiopalvelu on jukishallinnon järjestelmien toiminnan kannalta merkittävä palvelu.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
- Aloitteellista, aktiivista ja päämäärätietoista asennetta
- Kykyä tarttua toimeen ja saada asioita itsenäisesti aikaiseksi
- Dokumentointi- ja määrittelytaitoa
- Kykyä nähdä palvelu ja sen merkitys asiakkaan näkökulmasta
- Hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa
- Kokemusta integraatioiden rakentamisesta ja ylläpidosta käyttäen SOAP- ja REST-sanomia se-kä tiedostopohjaisia siirtoja sftp:llä.
- Osaa enteprise-tason integraatioalustoista (esim. Oraclen tai Microsoftin tuottteet)
- Kyky tehdä lyhyitä ohjelmia ja Linux-scriptejä
- Hyvää osaamista palvelimista, käyttöjärjestelmistä, tietokannoista ja tietoliikenteestä

Muut tehtävään liittyvät tiedot: Tehtävän toivottu aloitusajankohta on huhtikuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijoiden suostumuksella turvallisuusselvitys. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakeminen: Haethan tehtävää 23.3.2018 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-119-2018).

Lisätietoja:  Ryhmäpäällikkö Eero Haukilampi p. 0400 527 844