(Poistunut julkaisusta)

Informatör
Helsingin ev.lut. seurakuntayhtymä, Johannes församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2018

Johannes församling lediganslår en befattning som informatör.

Vi söker en kompetent och inspirerad informatör med särskild erfarenhet av arbete i sociala medier. Din uppgift är att koordinera informationsflödet både internt och externt, samt hålla i trådarna för Johannes församlings annonsering i såväl printmedia som på webben. Du producerar och redigerar såväl eget som andras material. Den här tjänsten är en unik möjlighet att tillsammans med medarbetarlaget och samfällighetens informatör både bygga upp och förnya Johannes församlings medieprofil.

Vi förutsätter att du har en för uppgiften lämplig utbildning eller gedigen branscherfarenhet och att du är konfirmerad och hör till kyrkan. Du har sannolikt svenska som modersmål och talar och skriver språket flytande. Dessutom har du goda kunskaper i finska. Du känner väl den finlandssvenska kulturen, helsingforsarnas behov och kyrkans verksamhet. Löneklass 601 (grundlön 2931,25 €/månad på vilken kan betalas upp till 15 % årstillägg beroende på arbetserfarenhet). Arbetet inleds enligt övernskommelse. Sista ansökningsdagen är den 19.11.2018. Anställningsintervjuerna hålls den 22.11.2018. För tilläggsinformation kontakta kyrkoherde Johan Westerlund tfn 050 521 3573 eller samfällighetens informatör Nina Österholm tfn 050 337 6319.