(Poistunut julkaisusta)

Informationschef
Kokkolan seurakuntayhtymä, Tiedotus

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2018

Informationschefen leder och utvecklar den interna och externa kommunikationen inom den tvåspråkiga samfälligheten. På den dynamiska informationsenheten arbetar även två informatörer på deltid samt en byråsekreterare. Informationsenheten betjänar samfällighetens fem församlingar, med sammanlagt 47.500 medlemmar. De viktigaste informationskanalerna är församlingssidorna i lokaltidningen, webbplatsen samt radioprogram.

Kvalifikationer
lämplig högskoleutbildning och tillräcklig kännedom om arbetsområdet
utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Därtill förutsätter samfällighetens språkstadga att informationschefen eller en av informatörerna har utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska.

Som meriter beaktas mångsidig yrkeskunskap inom kommunikation, erfarenhet av Adobe-program (ombrytning, bildbehandling mm.), kännedom om församlingsarbete, kundbetjäning, bra organisations- och ledarförmåga samt förmåga att skapa samarbetsnätverk.

Lön enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Tjänsten tillsätts den 1.4.2019, men arbetsförhållandet inleds redan den 2.1 som semestervikariat. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. En prövotid på sex månader tillämpas. Före
mottagandet av tjänsten skall den valda uppvisa läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Ansökan inlämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist senast 18.10.2018 kl. 15.00.

Förfrågningar
förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa, tfn 050 3147 240
personalchef Kristina Holm, tfn 050 3147 246