(Poistunut julkaisusta)

Informaatikko
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Tule meille


informaatikon tehtävään opetustiimiimme 1.12.2020 alkaen toistaiseksi


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.


Informaatikon tehtävänä on tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan opetus ja ohjaus sekä näiden kehittäminen osana yliopistopedagogista kehittämistä ja nykyaikaisia ohjauspalveluja. Toisen tehtäväkokonaisuuden muodostaa avoimen oppimisen edistäminen. Tehtäviin kuuluu opettajien opastus ja ohjaus erityisesti oppimateriaalien avaamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä avoimen oppimisen kansallisen strategian toteutumisen edistäminen yliopistossamme. Informaatikko työskentelee Avoimen tiedon keskuksen opetustiimissä ja osallistuu tarvittaessa tiimin muihin tehtäviin.


Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, informaatiotutkimuksen aineopintoja, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä kokemusta tiedonhankinnan ja - hallinnan opetuksesta ja -ohjauksesta. Tehtäväkokonaisuuden hoidossa edesauttavat pedagoginen ja verkkopedagoginen osaaminen, tutkimusprosessin tuntemus, ymmärrys avoimen tieteen ilmiöistä, kyky toimia aloitteellisesti yliopistoyhteisössä sekä oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen.


Tehtävässä pääset osaksi innostavaa työyhteisöä, jossa tukenasi on laaja asiantuntijoiden verkosto. Monipuolinen henkilöstökoulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden oman osaamisesi kehittämiseen. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla sinulle hyvän työterveyspalvelun ja huippuluokan liikuntapalvelut ja -edut. Voit käyttää työajastasi kaksi tuntia viikossa liikunnan harrastamiseen. Liukuva työaika ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön tukee työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 3150 - 3800 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat: opetustiimin vetäjä, informaatikko Johanna Kinnunen, puhelin: 040 805 3786, sähköposti: johanna.t.kinnunen@jyu.fi ja kirjastotoimintojen päällikkö, toimistopäällikkö Marjut Virkkunen, puhelin: 050 581 8354, sähköposti marjut.virkkunen@jyu.fi .


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Hakemus


2) Ansioluettelo (cv)


3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 26.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.
<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->